สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาฯ มาทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดศาลาการเปรียญและเบิกพระเนตรพระประธาน ประจำศาลาการเปรียญ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองยาง หมู่ที่๒ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม โครงการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการทำนาบ้านเด่นใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่๑ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อำเภอสรรพยา และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วันอังคาร ที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดศูนย์ศักยภาพพันธุ์ข้าวในแปลงโฉนดฉบับแรกของประเทศไทย ณ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลตำรวจตรี ชินทัต มีศุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คุณนลินี มีศุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้ารับเสด็จฯ วันจันทร์์ ที่ ๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดโรงแรม Kantare Hotel ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง

พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๙ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและคณะแม่บ้านตำรวจ เฝ้าฯรับเสด็จ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

 
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัตินักบริหารดีเด่น'๒๕๕๑
สำนักงานจเรตำรวจ
คิดดี ทำดี
ท่องเที่ยวไทย
พยากรณ์อากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ
กระดานสนทนา
 
เว็บไซต์...

โครงการ/กิจกรรม

ปี๒๕๕๖

แถลงข่าวรับมอบตัวผู้ต้องหาตามหมายศาลจังหวัดนาทวี(๒)

แถลงข่าวรับมอบตัวผู้ต้องหาตามหมายศาลจังหวัดนาทวี(๑)
ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม เทศกาลตรุษจีน
ประธานเปิดอบรมหลักสูตรครูD.A.R.E.
 

โครงการ/กิจกรรม

ปี๒๕๕๕

 
แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืนยาวHK.33
แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาคดีโกงสอบนายสิบตำรวจ
แถลงข่าวสกัดจับเครือข่ายนักค้ายาบ้ารายใหญ่
ตรวจค้น/ยึดยาไอซ์๗กก.มูลค่า๒๑ล้านบาท
แถลงข่าวกวาดล้างอาชญากรรมพื้นที่จังหวัดสงขลา
โครงการสัมมนาพนักงานสอบสวน๔จังหวัดภาคใต้
โครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด
แถลงข่าวจับกุมคนร้ายคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา
คณะรัฐเปอร์ลิสเตบริหารสภาคารวะผบช.ภ.๙
แถลงข่าวการสนธิกำลังตำรวจทหารตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายระบาดยาเสพติด
แถลงข่าวการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด
แถลงข่าวจับกุมการค้าน้ำมันเถื่อน
แถลงข่าวจับกุมผุ้ต้องหาตามคดีค้างเก่าี
พิธีเปิดการอบรมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
กวาดล้างอาชญากรรมในช่วงตรุษจีน

โครงการ/กิจกรรม

ปี๒๕๕๔

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
๕ธันวาคม๒๕๕๔
พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผบช.ภ.๙
วันตำรวจ ประจำปี๒๕๕๔
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
แถลงข่าวกวาดล้างยาเสพติด
พิธีรับ-ส่งมอบหน้าี่ผบช.ภ.๙
จเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของ
ประชุมรับนโยบายไปปฏิบัติ
 

โครงการ/กิจกรรม

ปี๒๕๕๓

ทดสอบยิงปืน ตร.๒๕๕๓
ฝึกซ้อมกองร้อยควบคุมฝูงชน
ประชุมผ่าน Video Conference
 

โครงการ/กิจกรรม

ปี๒๕๕๒

 
โครงการ"ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"
ถวายความปลอดภัยฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คุณสุรีรัตน์ ตันประเสริฐ รักษาการนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน
วันตำรวจ ประจำีป๒๕๕๒
พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่1 ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม
แถลงจับกุมคนร้ายคดีชิงทรัพย์
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี๒๕๕๒
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กต.ตร.ดีเด่น
ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.
ออก"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มฯ"
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล
งานเทิดพระเกียรติ"วันที่ ๙ในดวงใจ"
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบผู้นำศาสนาอิสลามฯ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ฯ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัีครตำรวจบ้านฯ
มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ
ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
โครงการรณรงค์ส่งเสริมอยุธยาเมืองสะอาด๒๕๕๒
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒
งานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๒
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด
โครงการเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด
มอบโรงอาหารเอนกประสงค์
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แถลงข่าวจับกุมคนร้ายฆ่าผู้อื่นฯ
แถลงข่าวจับกุมคนร้ายปาหินฯ
โครงการ ๓๖๘ ชุมชนไทย พ้นภัยยาเสพติด
พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส ผช.ผบ.ตร.(ปป ๔๑) ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม
เปิดศูนย์บริการประชาชน ONE STOP SERVICE
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โครงการร่วมใจพัฒนาบ้านทดผู้ใหญ่กาของเรา
แถลงข่าวจับกุมคดีปล้นบิ๊กชี
ออกหน่วยบริการประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
โครงการสานสัมพันธ์มัสยิสเฉลิมพระเกียรติฯ
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒,๕๐๐ รูป
พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.๑ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ๓
พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.๑ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ๒
พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.๑ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ๑
โครงการยกโรงพักไปหมู่บ้านร่วมต้านยาเสพติด
สภากาแฟ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
แถลงข่าวกวาดล้างแรงงานต่างด้าว
แถลงข่าวดคีลักทรัพย์(รถยนต์)
แถลงข่าวจับกุมอาวุธสงคราม
พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม
เปิดโครงการร้านคุ้ม
ประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๒
พิธีงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่ทิม วัดพระขาว
พิธีถวายราชสดุดี"วันฉัตรมงคล"
พิธีกล่าวคำปฏิญาณ"หยุดทำร้ายประเทศไทย"
แถลงข่าวคดีลัำกทรัพย์รถจักรยานยนต์
งานสมโภชน์พระพุทธรักษา(หลวงพ่อขาว)
แถลงข่าวจับกุมคดีร่วมกันชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ ข่มขืน
แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ
เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ไถ่ชีวิตโคกระบือ
วันสงกรานต์ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
ร่วมประชุมกำหนดจุดจอดรถ
สมโภชน์พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต)
ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์
งานวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๒
พล.ต.ต.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.๑ แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา
ประชุม Vedeio canmferece
มอบนโยบายกวาดล้าง"ฟ้าใสที่ไฝ่เีขียว"
ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการ งานกาชาดสวนอัมพร ๒๕๕๒
แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ายาไอซ์
ทดสอบยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีี ๒๕๕๒
แถลงข่าวงานมหกรรมหุ่นฟางนก ประจำปีี ๒๕๕๒
งานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สวัสดีปีใหม ๒๕๕๒
 

โครงการ/กิจกรรม

ปี๒๕๕๑

รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยบนทางถนน
ตรวจเยี่ยม ๑๔ สภ.ในสังกัด
แถลงข่าวจับแก็งค์โจรกรรมรถจักรยานยนต์
งานสโมสรสันนิบาต
งานCHAINAT BIKE WEEK "๓
๕ ธันวามหาราช
๑โรงพัก ๑วัด ๑โรงเรียน สานสามัคคี
จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖วันสร้างสามัคคี
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและในครอบครัว
พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทร์
งานประเพณีลอยกระทง
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๑
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระกฐินพระราชทาน
สัปดาห์ตลาดสะอาด
กฐินสามัคคี วัดปากคลองมะขามเฒ่า์
วันปิยมหาราช ๒๕๕๑
แถลงข่าวนจับแก๊งค์โจรกรรมรถจักรยานยนต์
ตักบาตรวันออกพรรษา
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ
วันตำรวจ ๒๕๕๑
แข่งขันกีฬาภายใน
คุณสมถวิล วงษ์สุวรรณ นายกสนามคมแม่บ้านตำรวจ มอบรถจักรยาน
ศาลาหลวงพ่อโสธร
ภาระกิจกองร้อยควบคุมฝูงชน
ประมูลทะเบียนรถยนต์
พิธีมอบทุนฯแม่บ้านตำรวจ
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๑
พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.๑ แถลงข่าว...
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ
โครงการขี่จักรยานลดการใช้พลังงาน
งานว้ันรพี ๒๕๕๑
พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้วรอง ผบช.ภ.๑ ตรวจเยี่ยม
คณะจเรตำรวจตรวจราชการ
โครงการสนามจราจรเยาวชน
ภาระกิจควบคุมฝูงชน
แถลงข่าวคดีปล้นทรัพย์
พิธีประดับยศร้อยตำรวจตรี
ประชุมตรวจราชการ
ประกวดการฝึก
มอบทุนการศึกษา
ร่วมงานว้ันแรงงานแห่งชาติ
ออกกำลังกาย
เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ๒๕๕๑
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณาณุปทาน
ุยุทธการฯกวาดล้างอาชญากรรม
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๒๕๕๑
โครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๑
เตรียมความพร้อมออกกำัลังกาย
ยิงปืน ตร.ปี ๒๕๕๑
ไหว้พระวันมาฆบูชา
จัดทำข้อมูลสืบสวนปราบปราม ๑๔ กลุ่ม
พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจราชการ ภ.จว.ชัยนาท

พิธีถวายน้ำ้สรงพระศพและลงนามไว้อาลัย...

 

โครงการ/กิจกรรม

ปี๒๕๕๐

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วางศิลาฤกษ์ ตำรวจภูธรภาค๑
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม ศรส.ภ.จว.ชัยนาท
งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
พิธีถวายสัตย์ปฺฏิญาณ
แถลงข่าวจับคนร้ายคดีวิ่งราวทรัพย์
โครงการอาหารกลางวันข้าราชตำรวจ
เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
 
 

ในนี้มี...

 

บริการสืบค้น
 

 

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

 

 

 

Executive of The Year 2008

พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข

นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2551

สาขา ป้องกันและปราบปราม

ประวัติการทำงาน: พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข "นักบริหารดีเด่นประจำปี 2551" สาขา ป้องกันและปราบปราม

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดได้ที่นี้...

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ

 

รางวัลศิษย์เก่าB.C.C ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑๔ธันวาคม๒๕๕๖ พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข จเรตำรวจ(สัญญาบัตร ๘) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าB.C.C.ดีเด่น ประจำปี๒๕๕๖ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

งานสโมสรสันนิบาต

วันเสาร์ที่ ๗ธันวาคม๒๕๕๖ พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข จเรตำรวจ(สัญญาบัตร ๘) พร้อมด้วย คุณนลินี มีศุข ภริยา ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

งานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ตุลาคม๒๕๕๖ พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข จเรตำรวจ(สัญญาบัตร ๘) ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี๒๕๕๖ ณ สโมสรตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุุงเทพมหานคร

 

 

พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข

จเรตำรวจ(สัญญาบัตร ๘)

-----------------------------------

*ขณะดำรงตำแหน่ง...รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙

แถลงข่าว..รับมอบตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่๒๑ธันวาคม๒๕๕๖ พลตำรวจเอก รชต เย็นทรวง ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) พลตำรวจโท พิสิฎฐ์ พิสุทธิศักดิ์ ผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค๙ พลตำรวจตรี ชินทัต มีศุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๙ และพลตำรวจตรี ประเสริฐ จันทร์สว่าง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๙ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมกันรับมอบผู้ต้องหา ตามหมายจับ ศาลจังหวัดสงขลา ที่๖๐๑/๒๕๕๕ ลง ๒๑ธันวาคม๒๕๕๕ ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยเป็นผู้จ้างวาน

 

แถลงข่าว..รับมอบตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดนาทวี

วันพฤหัสบดีที่๗กุมภาพันธ์๒๕๕๖ พลตำรวจโท พิสิฎฐ์ พิสุทธิศักดิ์ ผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค๙ พลตำรวจตรี ชินทัต มีศุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๙ พลตำรวจตรี ประเสริฐ จันทร์สว่าง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๙ พลตำรวจตรี พิเชษฐ์ ปิติเศรษพันธ์ุ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๙ พลตำรวจตรี จีรวัฒน์ อุดมสุด ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค๙ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมแถลงข่าวรับมอบตัว ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนาทวี ที่๑๖/๒๕๕๖ ลง๑๖มกราคม๒๕๕๖ ในข้อหา(๑.)ร่วมกันช่วยด้วยประการใดๆ แก่บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฏหมาย เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม (๒.)นำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฏหมาย และ(๓.)ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดๆ ไม่กระทำการใดๆ หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ส่วนผู้กระทำผิดสัญชาติพม่าที่ยังหลบนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก ๑คน ตามหมายจับศาลจังหวัดนาทวี ที่๒๑/๒๕๕๖ ลง๑๕ มกราคม๒๕๕๖

 

ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่๘กุมภาพันธ์๒๕๕๖ พลตำรวจโท พิสิฎฐ์ พิสุทธิศักดิ์ ผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค๙ พลตำรวจตรี ชินทัต มีศุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๙ ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

หลักสูตรครูตำรวจD.A.R.E. รุ่นที่๑๐๘

วันอังคารที่ ๒๑พฤษภาคม๒๕๕๖ พลตำรวจตรี ชินทัต มีศุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๙ ประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค๙ "หลักสูตรครูตำรวจD.A.R.E. รุ่นที่๑๐๘" จำนวน ๔๘นาย ประกอบด้วย ภ.จว.สงขลา ๑๕นาย, ภ.จว.สตูล ๑๐นาย, ภ.จว.ตรัง ๑๓นาย เพื่อให้ครูตำรวจD.A.R.E.ทำการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เพื่อป้องกันและห่างไกลยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู บิดามารดา ผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชน

 

 

 

เว็บที่น่าสนใจ

 
Top!
Top!