หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

ความรู้

ลักษณะที่ 1 คือ การเรียนรู้หรือรับรู้ ตามความรู้ของผู้อื่น "ฟัง อ่าน สังเกต ดู จดจำ"

ลักษณะที่ 2 คือ การเรียนรู้ด้วยการพิจารณาวินิจฉัย ความรู้ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นความเข้าใจของตนเองซึ่งมั่นใจได้ และใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น

ลักษณะที่ 3 คือ การนำเอาสิ่งที่รับรู้มาแล้ว หรือที่ทำความเข้าใจแล้วนำมาฝึกฝนปฏิบัติด้วยกาย ด้วยใจ ให้ประจักษ์ผล

ทั้งนี้ต้องรู้ตนเองก่อนเปิดรับความคิดเห็นของคนอื่น และความรู้ใหม่อยู่เสมอ...

 

คิดดี... ทำดี...

การคิดดี ทำดี เป็นคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ

การคิดดี คือ การทำประโยชน์ให้กับตนเอง และหรือผู้อื่น จึงเป็นผลให้เกิดการทำดี

คิดอย่างรอบคอบ ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ หนักแน่น ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ตามหน้าที่ของตน ด้วยความสามัคคี

การทำดี คือ การกระทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นด้วยจิตใจบริสุทธิ์ ผ่องใส ซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดดี

การคิดไม่ดี คือ การคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นผลให้การทำไม่ดี

การทำไม่ดี คือ การกระทำที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเอง และหรือผู้อื่น ด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ ผ่องใส ซึ่งเกิดจากการคิดไม่ดี

การทำดี จึงหมายถึง การกระทำทางกาย วาจาและใจที่ดี เมื่อมีการตั้งใจว่าจะคิดดี ทำดี ก็จะเป็นผลให้เลิกคิดไม่ดี ทำไม่ดีไปด้วย

คนดี คือ คนที่คิดดี ทำดี

คนไม่ดี คือ คนที่คิดไม่ดี ทำไม่ดี

การคิดดี ทำดี ต้องมีเจตนา มีความตั้งใจ(มีสติ) และมีความเพียรที่จะฝึกฝนตนเองให้คิดดี ทำดี ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

เหตุที่ต้องคิดดี ทำดี

ตามปกติของมนุษย์ ขณะที่สมองกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ตาม สมองก็จะตอบสนองความคิด สมองจะสั่งการไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สมองควบคุมได้ ให้ทำตามความคิดในขณะนั้น โดยไม่มีข้อแม้ ไม่ว่าจะคิดดีหรือชั่ว สมองก็จะตอบสนองตามความต้องการนั้น และสั่งการตามความคิดนั้น ดังนั้นเราจำเป็นต้องคิดดี ทำดี

 

 

 

 
Top!
Top!