หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

   

 

" จิตว่าง "

 

"สมฺมาทิฏฐิ มาทานา สพฺพํ ทุกขํ อปจฺจคํ"

หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ เพราะสมาทาน สัมมาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้อันถูกต้องว่าโลกเป็นของว่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

สัมมาทิฏฐิ บางทีเรียกว่า ปัญญา

ปัญญา คือ ความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ใช่ปัญญาคดโกง แต่เป็นปัญญาบริสุทธิ์ ถ้าจะเรียกให้ปลอดภัยควรเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ จะดีกว่า ถ้าเรียกว่าปัญญาแล้ว มันมีีความหมายกำกวม; บางทีมันเป็นปัญญาเฉโก คือปัญญาฉลาดในทางที่จะคดโกง แต่ถ้าเรียกว่า สัมมาทิฏฐิแล้วดิ้นไม่ได้ ย่อมเป็นไปในทางถูกต้องล้วน เพราะฉะนั้นระวังคำว่าปัญญาให้ดีๆ; ล่อลวงเก่งหลอกลวงเก่ง ก็เรียกว่ามีปัญญาเหมือนกัน: ปัญญาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นปัญญาบริสุทธิ์แล้ว คือ สัมมาทิฏฐิ ก็คือ การเห็นตามที่เป็นจริงว่าโลกนี้เป็นของว่าง; เพราะว่ามันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นตัวมันเองที่เป็นอิสระ; มันเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยสร้าง

ถ้าเกิดความรู้อันเด็ดขาดตายตัวอยู่ในจิต...แล้วก็เป็นที่แน่นอนว่ามันเหมือนกับมีกำแพงกั้นไม่ให้้อะไรเข้ามากระทบได้ "จิตคงว่าง"

 

 

   
 
Top!
Top!