หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

   

 

"การคิด"

ปกติเข้าใจกันว่าการคิดต้องอาศัยบรรยากาศที่เหมาะสม เช่น นั่งคิดอย่างมีสมาธิ เงียบๆเพียงคนเดียว ปราศจากคนรบกวน ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น การคิดจะดำเนินไปตลอดเวลา หรือแม้แต่เวลานอนหลับการคิดก็ยังเกิดขึ้นได้

การคิดเป็นกระบวนการภายในที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราสามารถทราบถึงความคิดของบุคคลได้ โดยสังเกตุจากการตอบสนองภายนอก ได้แก่พฤติกรรมที่แสดงออก ภาษาพูด หรือลักษณะท่าทาง ท่าที ที่เป็นผลจากความคิดภายในของตัวบุคคล ดังนั้นการคิดจึงเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่น

ส่วนศูนย์ควบคุมบัญชาการความคิดของเรานั้นก็คือ"สมอง"หากไม่มีสมอง บุคคลนั้นก็ไม่มีทางคิดได้และจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมดังเป็นปกติได้ สมองเป็นส่วนที่ควบคุมการคิดมีความสำคัญที่สุดในการควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะการคิดเพื่อการดำเนินชีวิตให้อยู่รอดในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

ในแต่ละเรื่อง เหตุการณ์ สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ วิธีคิดย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น การคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคม(สิ่งแวดล้อม)รอบตัวเอง การคิดแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปัญหาง่ายๆ จนถึงปัญหาที่ซับซ้อนในระดับที่มีความสำคัญที่ต้องอาศัยทักษะ และการฝึกฝนเป็นพื้นฐาน และในแต่ละอาชีพต่างก็มีวิธีคิดที่ละเอียดแตกต่างกันไป

วิธีคิดตามหลักความเชื่อในศาสนาต่างๆ ให้ผู้นับถือ"คิดดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ" ในทางพุทธศาสนาวิธีคิดแบบ "โยนิโสมนสิการ" เป็นวิธีคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

"ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ชนิดใด ถ้าตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไป และไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการและความสามารถของชีวิต หากปรับตัวหรือปรับอวัยวะและวิธีการอันเป็นลักษณะธรรมชาติเฉพาะตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ได้ก็จะสูญพันธุ์ไป"

"สิ่งแวดล้อมกำหนด พฤติกรรมมนุษย์" ที่ว่าเช่นนี้เป็นความจริงอยู่มาก เนื่องจากความคิดที่เกิดจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆ สิ่งแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการคิดนั้นๆขึ้นมา และความคิดนี้เองเป็นตัวควบคุมกำหนดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตามแรงปรารถนาให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมนั้นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้ ที่สำคัญต้อง"คิดให้เป็น คิดให้ถูก"

 

 

   
 
Top!
Top!