หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

"สมองซีกซ้าย และสมองซีกขวา"

 

 

สมองคนเรามีอยู่ 2 ซีก มีลักษณะคล้ายๆกัน สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายซีกขวา และสมองซีกขวาทำหน้าที่ควบคุมการทำงายของร่างกายซีกซ้าย

สมองซีกซ้ายเป็นส่วนที่คิดและมีการทำงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม เช่น การนับจำนวน การบอกเวลา การสรรหาถ้อยคำ การยกหาเหตุผล กฎเกณฑ์การวิเคราะห์ การวางแผน พูดคุย ให้เหตุผล วางกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวต่างๆ

สมองซีกขวาทำหน้าที่จินตนาการ ใฝ่ฝัน สร้างสรรค์ ความคิดแปลกๆใหม่ๆ การซึมซาบในดนตรีและศิลปะ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ของคนเราเกิดจากการทำงานของสมองซีกขวานี่เอง

สมองแต่ละซีกรับรู้ความเป็นไปของโลกภายนอกผ่านทางอวัยวะรับรู้ต่างๆทางประสาทชุดเดียวกัน แต่สมองทั้ง2ส่วนทำงานแตกต่างกันอย่างมาก ขณะที่สมองซีกซ้ายทำหน้าที่พูดคุย ให้เหตุผล วางกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวต่างๆ สมองซีกขวากำลังซึมซาบอยู่ในโลกของความคิด และจินตนาการที่ไม่อยู่ในขอบเขตของกาลเวลาเหมือนกับการทำงานของศิลปินหรือนักคิดขณะที่กำลังเผลิดเผลินอยู่กับการทำงาน หรือจินตนาการของตัวเอง จนไม่ทราบเลยว่าเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปนานเท่าใดแล้ว

คนเรามีสมอง 2 ซีก ที่ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดในการรับรู้ความเป็นไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

ความกลัวที่มีศูนย์กลาง(tercher center)เน้นคำตอบจากตำราเป็นคำตอบที่ถูกต้องของปัญหาต่างๆ ซึ่งมาจากผู้สอนหรือตำรา โดยไม่เปิดโอกาสให้คิดอะไรที่แตกต่างไปจากคำตอบ ทำให้เกิดความกลัว กลัวคำตอบแปลกๆใหม่ๆ ที่เกิดจากสมองของเราเอง ทั้งๆที่สิ่งที่เราคิดขึ้นเองนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดก็ได้ พฤติกรรมการเรียนเช่นว่านี้เป็นการทำลายสมองซีกขวาอย่างสิ้นเชิง

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่างานค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ความคิดแปลกๆใหม่ๆ(ทางดีและสร้างสรรค์) ล้วนแล้วแต่เกิดจากการทำงานของสมองซีกขวา แต่ความสร้างสรรค์ของสมองซีกขวาจะสามารถแสดงออก ถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้ต้องเกิดจากการรวบรวม วิเคราะห์ และหาถ้อยคำของสมองซีกซ้ายเท่านั้น

การพัฒนาสมองทั้งสองด้านควบคู่กันอย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น...

 
Top!
Top!