หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

"กำลังใจ"

 

กำลังใจ มีจริงและไม่ใช่เป็นแต่นามธรรม ยังเป็นรูปธรรม สามารถสร้างวัตถุอันใดอันหนึ่งในตัวคนได้อีกด้วย กำลังใจเพิ่มพูนกำลังกาย กำลังความคิด นักกีฬาที่มีกองเชียร์คอยให้กำลังใจจะเพิ่มพูนกำลังและมีสมรรถภาพในการเล่นดีกว่าที่เล่นโดดเดี่ยว เวลาเกิดเพลิงไหม้ คนขนของหนีเพลิงสามารถยกของหนักซึ่งตามปกติยกไม่ไหว มีให้เห็นบ่อยๆ

กำลังใจ เป็นกำลังที่สามารถจะให้กำลังได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์ และสามารถปลูกสร้างขึ้นมาได้ ให้เป็นกำลังที่จะนำไปใช้ได้ ตามความต้องการและทำประโยชน์แก่เราโดยสม่ำเสมอ

กำลังใจ ในสภาพจิตที่รุนแรงหรือความสะเทือนใจอย่างหนัก กำลังใจย่อมจะเกิดได้ทั้งนั้น ความโกรธ ความเคลียด ความกลัว ความหึงหวง ความริษยา ก็ทำให้เกิดกำลังใจแต่เป็นกำลังใจที่โลดโผน เกิดขึ้นชั่วครู่แล้วก็ดับหายไป แทนที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษยิ่งกว่า

กำลังใจ ที่เป็นคุณ ต้องเป็นกำลังใจที่เกิดจากดวงจิตผ่องแผ้ว เกิดจากดวงจิตที่เข้มแข็งหนักแน่น

กำลังใจ มีได้ 2 อย่าง คือเกิดขึ้นเอง และเราก่อให้เกิดหรือเราปลูกสร้างไว้

กำลังใจ ที่เกิดขึ้นเอง เป็นกำลังใจที่รุนแรงและให้ผลอย่างแปลกประหลาด มหัศจรรย์ แต่เป็นโทษมากกว่าคุณ ได้แก่ กำลังใจที่เกิดขึ้นเพราะความโกรธ ความกลัว เป็นกำลังชั่วแล่นแล้วก็ให้โทษภายหลัง แต่กำลังใจที่เราปลูกสร้างขึ้นเองนั้น เป็นคุณอย่างเดียว

กำลังใจ ทำให้เราเป็นตัวของเราเอง ให้ชีวิตดำเนินไปโดยควบคุมไม่ปล่อยหลงแล่นไปตามเหตุการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะยิ่งซับซ้อนและต้องผจญกับปัญหาความยากลำบากในชีวิต ให้เราสามารถรักษาไว้หรือเพิ่มพูนกำลังกายกำลังความคิด ไม่ย่อนย่อท้อแท้ ในเมื่อต้องเผชิญกับโชคร้าย ด้วยวิธีที่รู้จักเอากำลังใจมาช่วย กำลังกายและกำลังความคิด ให้เรารู้เท่าทันกับอกุศลจิตที่เป็นโทษ และเป็นภัยแก่ตัวเรา เช่น ความกลัว ความโกรธ ความริษยา ความทุกข์ร้อน ความวิตก ความกลัดกลุ้ม เพื่อที่ทำให้เราทำงานได้ดีและได้มากกว่าปกติให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีความสุข

กำลังใจ ต้องจำกัดขอบเขตว่าเป็นกำลังชนิดที่จะช่วยให้เรา"พอใจในเบื้องหลัง มีหวังในเบื้องหน้า" เป็นกำลังใจชนิดที่เราจะปลูกสร้างและหล่อเลี้ยงไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่เรา และทำประโยชน์ได้อย่างเดียว ไม่ให้มีโทษเลย

ในการปลูกสร้างกำลังใจนั้น เมื่อได้ปลูกสร้างขึ้นไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ละลายหายไป ไม่เหมือนวิชาความรู้ที่เราเรียนอาจจะลืมไปเสียได้ แต่กำลังใจนั้น เมื่อพยายามสร้างขึ้นไว้ได้แล้วก็คงอยู่ตัวเสมอไม่มีวันลืมเลือนสูญหาย กำลังใจจะเป็นมิตรที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เราประสบโชคร้าย หรือตกทุกข์ได้ยาก เราจะไม่สามารถหาเพื่อนใดๆได้ดีกว่า"กำลังใจ"

 

 
Top!
Top!