หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

"ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา"

คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

บัณฑิต หมายถึง คนที่มีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติวิสัย ทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิ

เป็นผู้รู้ดี คือ รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

เป็นผู้รู้ถูก คือ รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

เป็นผู้รู้ชอบ คือ รู้ว่าอะไรบุญอะไรบาป

ลักษณะบัณฑิต เป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูกดำเนินชีิวิตด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิ ฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผล

1.คิดดีเป็นปกติวิสัย ได้แก่ คิดให้ทาน คิดให้อภัยอยู่เสมอ ไม่ผูกพยาบาท คิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง เช่นเห็นว่าบาปมีจริง พ่อแม่มีพระคุณต่อเราจริง เป็นต้น

2. พูดดีเป็นปกติวิสัย ได้แก่ พูดคำจริง พูดจาสมานไมตรี พูดคำมีประโยชน์ พูดถูกต้องตามกาลเทศะและด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตา

3. ทำดีเป็นปกติวิสัย ได้แก่ เว้นการฆ่า ไม่ลักขโมย พอใจเฉพาะคู่ครองของตน

วิธีสังเกตบัณฑิต บัณฑิตมักทำในสิ่งต่อไปนี้ คือ

1. ชักนำไปในทางที่ถูำก เช่น ชักนำให้เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา เลิกเล่นการพนัน ชักนำให้สวดมนต์ก่อนนอนให้รักษาศีล ให้ทำมาหากินในทางสุจริต เป็นต้น

2. ทำแต่สิ่งที่เป็นธุระ ไม่เกะกะเกเร เร่งรีบทำการงานในหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ปล่อยงานให้คั่งค้างและไม่ก้าวก่ายงานในหน้าที่ของคนอื่น เว้นแต่เมื่อได้รับการขอร้องหรือเพื่ออนุเคราะห์

3. ทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควร เช่น ชอบพูดและทำตรงไปตรงมาชอบสนทนาธรรม รังเกียจการนินทาว่าร้าย ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งส่วนตนและต่อผู้อื่น เป็นต้น

4. เมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยดีย่อมไม่โกรธ มีนิสัยเอาความถูกความดีและความเป็นประโยชน์เป็นที่ถือตัวอวดดีดื้อรั่น เห็นว่าผู้ที่ตักเตือนคน คือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้่ดีขึ้นตามคำแนะนำนั้น โดยไม่นึกรังเกียจว่าผู้ที่ตักเตือนจะมีอายุ ยศศักดิ์ ฐานะสูงหรือต่ำกว่า

5. รับรู้ระเบียบวินัย รักที่จะปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของหมู่คณะอย่างเคร่งครัด

ประเภทของบัณฑิต

1. บัณฑิตภายนอก คือบุคคลทั่วไปไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิ

2. บัณฑิตภายใน คือตัวเราขณะที่คิดดี พูดดี และทำดี ดังนั้นการคบบัณฑิตภายในก็คือ การพยายามฝึกตนให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใส มีสติรำลึกถึงแต่ความคิดดีๆ และการกระทำดีๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งทำได้โดยการหมั่นทำงาน รักษาศีล และทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ

อานิสสงส์ของการคบบัณฑิต

  1. ทำให้จิตใจผ่องใส สามารถทำความดีตามไปด้วย

  2. ทำให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้น เป็นคนหนักแน่น มีเหตุผล

  3. ทำให้มีความเห็นถูก เป็นสัมมาทิฏฐิ

  4. ทำให้ไม่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อน เพราะทำผิด

  5. ทำให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป

  6. ทำให้มีความสุข ปลอดภัยจากอุปสรรคภัยพาลต่างๆ

  7. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถตั้งตัวได้เร็ว

  8. ทำให้แม้ละโลกนี้ไปแล้ว ก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์

  9. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

"บัณฑิต อาจเป็นใครก็ได้ที่มีจิตใจผ่องใสและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิิ คือเป็นคนดีนั่นเอง"

คนดี: นักปราชญ์ว่าดี ตำราว่าดี สังคมว่าดี เราเองว่าดี ทั้งมวลรวมเป็นคนดี

คนดี: คนที่คิดดี ทำดี

*มงคลชีวิต ข้อที่ 2 คบบัณฑิต

 
Top!
Top!