หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

"ความต้องการ"

"เมื่อบุคคลมีความต้องการอยู่ภายใน ย่อมมีความตึงเครียด การตอบสนองความต้องการจึงก่อให้เกิดพลังขับ หรือพลังกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดอันเกิดจากความต้องการภายในลงได้ "

ความต้องการของมนุษย์

1.ความต้องการขั้นพื้นฐาน

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งสำคัญในการดำรงชีวิต หมายถึง การมีเพื่อการดำรงชีวิตเท่านั้น

ปัจจุบันเศรษกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัย4 ได้แก่ อาหารสะอาด เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และหมายความรวมถึง อากาศบริสุทธิ์(ออกซิเจน) ด้วย

2.ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตร่างกาย ทร้พย์สิน การได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายโดยเสมอภาค

3.ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ต้องการความรัก-มิตรภาพ เป็นความรู้สึกทางจิตใจ เป็นกำลังใจในการทำงาน เพื่อส่วนรวมและสังคม

4.ความต้องการดีเด่น

เป็นลักษณะความทะเยอทะยาน ความใฝ่ดี(ในทางที่ดี สร้างสรรค์) เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ อาศัยความมานะพยายาม ความสามารถพิเศษของตน

5.ความต้องการพิเศษเฉพาะตัว

มิได้หวังผลประโยชน์เป็นเงินทอง ความเด่น ความดัง แต่เป็นความต้องการที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะต้องทำให้ได้(ในทางดีงามและสร้างสรรค์)

 

"ความต้องการพื้นฐานในบางประเทศที่ยากจน มีประชากรจำนวนมาก เพียงอาหารสำหรับบริโภคในแต่ละมื้อ เป็นเรื่องยากลำบากยิ่งนัก"

 

 
Top!
Top!