หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

"ความสำเร็จในงาน"

"ความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ เป็นกุญแจเบื้องต้นที่ทำให้คนสามารถเลือกหน้าที่การงานได้ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างเหมาะสมเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน"

ความสำเร็จในงานและในชีวิตการงาน ได้แก่ความรู้เชิงวิชาการ และความรู้ความสามารถในการปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพการณ์ในขณะปฏิบัติงานจริง

ความสำเร็จในงาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานนั้นได้มีการใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณอย่างประหยัดเหมาะสมเข้าลักษณะได้ผลงานสูง แต่เสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อย

งานที่สำเร็จอย่างมีประสิทธิผล หมายถึง การได้ผลงานออกมาถูกต้องตามคาดหมายของผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน

ความสำเร็จในชีวิตการงาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสำเร็จในงาน มีความพึงพอใจในงาน พึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน รู้สึกมีคุณค่าต่อหน่วยงาน และมีโอกาสก้าวหน้าในงาน

 

องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการงาน

มีความสำเร็จในงาน มีความพึงพอใจความรู้สึกที่ดี
-งานแล้วเสร็จตามกำหนด -มีความพอใจในงาน
-มีประสิทธิภาพ -มีความพอใจในเพื่อนร่วมงาน
-มีประสิทธิผล -มีความรู้สึกมีคุณค่า
-สัมฤทธิผล -มีความรู้สึกว่าตนมีโอกาสก้าวหน้า

 

 
Top!
Top!