หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

แนวทางพัฒนา

ความสามารถในเรื่องคน

"เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในงาน ปกติในการปฏิบัติงานนั้น เมื่อกล่าวถึงความสำคัญของคนแล้ว เริ่มมักจะรู้สึกถึงคนอื่นเสมอ มิได้คิดถึงตัวเราเอง เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องคน เราจะเริ่มจากความเข้าใจในตัวเราเอง เข้าใจบุคคลอื่น และยอมรับความแตกต่างของบุคคล"

การศึกษาวิเคราะห์ตนเอง หมายถึง การพยายามทำความเข้าใจตนเองว่าเราเองมีอารมณ์ พฤติกรรมอย่างไร มีจุดเด่น จุดด้วยอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น โดยการศึกษาถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่า เพราะเหตุใดจึงประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และโดยการให้บุคคลอื่น วิจารณ์จุดด้อย จุดเด่นของตนเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การศึกษาวิเคราะห์คนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร่วมงานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาวิเคราะห์บุคคลอื่น หมายถึงการวิเคราะห์ให้ทราบว่า ในขณะนั้น ในสิ่งแวดล้อมนั้น บุคคลนั้นมีความต้องการ หรือปัญหาอย่างไร สังเกตุจากกิริยาท่าทาง คำพูดกับสถานการณ์แวดล้อม เมื่อทราบว่าเขามีความต้องการ หรือปัญหาใดแล้ว เราสามารถที่จะสนองตอบได้หลายทาง คือหากเราสนองความต้องการได้ให้สนองทันที หากสนองตอบไม่ได้ทั้งหมดให้สนองตอบบางส่วน และหากสนองตอบไม่ได้ ให้แสดงความเห็นใจ และแจ้งเหตุผลที่เราตอบสนองไม่ได้ให้เขาทราบ แนวทางดังกล่าวมาแล้วจะมีผลทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนมีความพึงพอใจ และประทับใจ

การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ในแต่ละหน่วยงานย่อมมีบุคคลร่วมกันปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งทางรูปธรรม และนามธรรม

ทางรูปธรรม ได้แก่ บุคลิกลักษณะ ท่าทาง กิริยา มารยาท

ทางนามธรรม ได้แก่ ความคิด สติปัญญา ทัศนคติ สังคม มนุษย์มีความแตกต่างกันแต่ต้องมาปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในงานให้ความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ยอมรับว่าเป็นของธรรมชาติ และไม่ยอมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมาขัดขวางการปฏิบัติงานร่วมกัน

 
Top!
Top!