หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

แนวทางพัฒนา

ความสามารถในการใช้ความคิด

ความสามารถในการใช้ความคิด หมายถึง การใช้ความคิดอย่างถูกต้อง การตัดสินใจอันถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ อันมีส่วนอย่างยิ่งในการทำงานให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้ คือ "ต้องรู้จักใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผล ปราศจากอคติ และมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ"

การใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ หมายถึง การใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ทั้งนี้สามารถมองเป็นภาพของเรื่องต่างๆ ได้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน

การคิดอย่างมีเหตุผล หมายถึง เมื่อพิจารณาถึงเหตุใดเหตุหนึ่งควรจะได้คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้น และถ้าพิจารณาถึงผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ควรจะได้พิจารณาย้อนกลับไปที่สาเหตุด้วย มีบุคคลเป็นจำนวนมาก พิจารณาเฉพาะเหตุ แต่มิได้พิจารณาถึงผล หรือพิจารณาผลแต่มิได้พิจารณาเหตุ ทั้งนี้เนื่องจากมักเข้าใจเอาเองว่าตนรู้ผล และเหตุนั้นแล้วโดยปริยาย จึงทำให้การพิจารณาเรื่องและปัญหาต่างๆ ไม่ละเอียดถี่ถ้วนเท่าที่ควรจะเป็น

การใช้ความคิดโดยปราศจากอคติ คือ การใช้ความคิดโดยปราศจากความเอนเอียง เช่น ความโกรธ ความหลง ความกลัว ความเห็นแก่กันอันยังผลให้การมองปัญหาการพิจารณาปัญหา เป็นไปโดยความชัดเจนเที่ยงธรรม การที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ย่อมอาศัยการฝึกฝนให้มีความอดทน อดกลั้น มิให้อคติดังกล่าวเข้ามาครอบงำ ความคิดได้

 

 
Top!
Top!