หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

ปัญหาและการตัดสินใจ

" การดำเนินชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงาน การเข้าสังคม หรือสมาคม หรือภายในครอบครัว สิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นก็คือปัญหา ซึ่งจะเกิดขึ้นมาในแต่ละลักษณะ แต่ละเหตุการณ์ที่แตกแต่งกันออกไป บางคนสามารถแก้ปัญหาได้ โดยแยกแยะว่าอะไรคือเหตุ อะไรคือผล บางคนสามารถที่จะได้แหล่งข้อมูลที่ดีมาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหานั้นๆ ในทางบริหารตัวปัญหาที่เกิดมีผลกระทบต่อกลไกในการบริหารงานทั้งระบบ ในด้านวิชาการปัญหา คือผลอันไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้น และต้องแก้ไขอย่างถูกต้อง หรือขจัดให้หมดไป "

ปัญหา หมายถึง การเบี่ยงเบนระหว่างสิ่งที่ควรจะเกิด หรือประสงค์ให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ

ประเภทของปัญหา

1. ปัญหาป้องกัน คือ ความเบี่ยงเบนที่ไม่ได้เกิดมาแต่อดีตแต่ในขณะปัจจุบันมีสิ่งบอกเหตุให้ทราบว่า จะมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

2. ปัญหาขัดข้อง หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและปัจจุบันปัญหานั้นยังคงอยู่ และยังมีแนวโน้มว่าในอนาคตปัญหานี้ก็ยังคงอยู่เรื่อยไป ถ้ายังหามาตราการที่ได้ผลมาแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้

3. ปัญหาพัฒนา หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นปกติวิสัย

การตัดสินใจ

การตัดสินใจเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมและการแสดงออก ทุกคนต้องมีการตัดสินใจ เพื่อสนองตอบความต้องการของตนในวิถีทางที่ดีที่สุด

การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีปฏิบัติจากทางเลือกหลายๆทาง เพื่อให้ได้ทางที่ดีที่สุดตามลำดับทางเดียวเท่านั้น

หลักเกณณ์การตัดสินใจทางคณิตศาสตร์

1.พิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจ ตามปกติต้องมีหนทางให้เลือกมากกว่า 1เสมอ เช่น ต้องการผลลัพธ์เท่ากับ 10 มีวิธีการ ดังนี้ 1+9=10, 5+5=10, 5X2=10, 100-90=10, 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10 ฯลฯ

2.พิจารณาสภาวะทางธรรมชาติ สภาวะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น ปีนี้ฝนแล้ง มีน้ำน้อย ตัดสินใจทำนาปีหนเดียว จากที่เคยทำนาปีละ 3 หน

3.พิจารณาค่าตอบแทน ผลประโยชน์ที่ผู้ตัดสินใจจะได้รับ

การตัดสินใจทางคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 สภาวะ

1. การตัดสินใจภายใต้สภาวะความแน่นอน หมายถึง การตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลแน่นอนทราบว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 100 เปอร์เซนต์ ในอนาคต และเมื่อตัดสินใจแล้วการปฏิบัติการตามผลการตัดสินใจ จะบังเกิดผลตามความคาดหมาย

2. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่มีข้อมูลบ้าง แต่ข้อมูลไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอน ทราบเพียงโอกาสที่จะเกิด หรือเป็นไปได้เท่านั้น

3. การตัดสินใจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน หมายถึง การตัดสินใจโดยผู้ตัดสินใจมีเพียงปัจจัยหลัก แต่ไม่สามารถคาดหมายโอกาสเกิดสภาวะทางธรรมชาติได้เลย จึงไม่สามารถคาดผลที่จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องตัดสินใจจากค่าตอบแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยหลัก โดยการตัดสินใจเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้ตัดสินใจว่า พอใจค่าตอบแทนชนิดไหน การติดสินใจในสภาวะนี้ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

3.1 Maximax ผู้ตัดสินใจเลือกวิธีนี้ ได้ค่าตอบแทนสูงสุด เป็นทางเลือกที่จะปฏิบัติ ไม่สนใจว่าค่าตอบแทนนั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่ เนื่องจากมีความมั่นใจในการตัดสินใจ

3.2 Manimax ผู้ที่ตัดสินใจเลือกวิธีนี้ เคยผิดหวังในการตัดสินใจบ่อยๆ คาดการณ์แล้วไม่ได้สมใจ จึงไม่กล้าตัดสินใจในหนทางที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย "การได้ผลตอบแทนน้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลย"

3.3 Minimax มิได้พิจารณาค่าตอบแทนในการตัดสินใจ แต่พิจารณาจากการเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้ เลือกหนทางที่สูญเสีย เสียหายน้อยที่สุด

 

 
Top!
Top!