หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

คาระโว จะ

เปี่ยมสัมมาคารวะชนะใจ

"เมื่อจะใช้ประโยชน์จากสิ่งใด เราจำเป็นต้องรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นก่อนฉันใด ผู้ที่จะรับประโยชน์จากบุคคลอื่นได้ก็จำเป็นต้องมีความเคารพต่อบุคคลทั้งหลายก่อนฉันนั้น"

ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึ้ง รู้สึกถึงคุณค่าความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น ยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงความนับถือต่อผู้่นั้นด้วยการแสดงความอ่อนน้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

วัตถุทั้งหลายในโลกต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัว คนทั้งหลายในโลกต่างก็มีคุณความดีในตัวต่างๆกันไป มากน้อยไม่เท่ากัน ผู้ใดที่ทราบถึงคุณความดีของบุคคลทั้งหลายได้ตามความจริง ก็จะเป็นประโยชน์ ทำให้มีโอกาสถ่ายทอดคุณความดีนั้นจากผู้อื่นมาสู่ตัวเอง

การแสดงความเคารพ คือ การแสดงความตระหนักในคุณความดีของสิ่งที่เราเคารพด้วยใจจริง ให้ปรากฎชัดแต่บุคคลทั่วไป ด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา

การแสดงความเคารพตามหลักธรรม หมายถึง การแสดงออกเพราะตระหนักในคุณความดีของสิ่งที่เคารพด้วยใจจริง

อานิสงส์การมีความเคารพ

1.ทำให้เป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดู น่าเกรงใจ

2.ทำให้ได้รับความสุขกาย สบายใจ

3.ทำให้ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีเวร ไม่มีภัย

4.ทำให้สามารถถ่ายทอดความดีจากผู้อื่นได้ง่าย

5.ทำให้ผู้อื่นอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณความดีให้

6.ทำให้สติดีขึ้น เป็นคนไม่ประมาท

7.ทำให้เป็นคนมีปัญญาละเอียดอ่อน รู้จริง และทำได้จริง

8.ทำให้เกิดในตระกูลสูงไปทุกภพทุกชาติ

9.ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

 

 

 
Top!
Top!