หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

นิวาโต จะ

มีความถ่อมตน

ความถ่อมตน มาจากภาษาบาลีว่า นิวาโต

นิ แปลว่า ไม่มี ออก

วาโต แปลว่า ลม พองลม

นิวาโต แปลว่า ไม่พองลม เอาลมออกแล้ว คือ เอามานะทิฏฐิออก มีความสงบเสงี่ยม เจียมตน ลดมานะถือตัว ฯลฯ

ความแตกต่างระหว่างความเคารพกับความถ่อมตน

ความเคารพ เป็นการปรารภผู้อื่น คือ ตระหนักในคุณความดีของผู้อื่น พบใครก็คอยจ้องหาข้อดีของเขา ไม่จับผิด สามารถประเมินคุณค่าของผู้อื่นได้ตามความเป็นจริง แล้วแสดงอาการเคารพนับถือด้วยกาย วาจา ใจ

ความถ่อมตน เป็นการปรารภตนเอง คือ คอยตามพิจารณาข้อบกพร่องของตนเอง จับผิดตนเอง สามารถประเมินค่าของตนเองได้ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่อวดดื้อถือดี สามารถน้อมตัวลงเพื่อถ่ายทอดคุณความดีของผู้อื่นเข้าสู่ตนเองได้อย่างเต็มที่

 

สิ่งที่คนทั่วไปหลงถือเอาทำให้ถือตัว

1.ชาติตระกูล

2.ทรัพย์สมบัติ

3.รูปร่างหน้าตา

4.ความรู้ความสามารถ

5.ยศตำแหน่ง

6.บริวาร

คนทั่วไปมักหลงยึดเอาสิ่งต่างๆ 6 ประการนี้ เป็นข้อถือดีของตัว ใช่จะเป็นของเราตลอดไปไม่ เพียงสมมุติกันขึ้นเพื่อให้คนในสังคมทำงานตามหน้าที่ของตนเท่านั้น สิ่งที่จะคงอยู่กับตัวเราอย่างแน่นอน คือความดีในตัวเราต่างหาก แท้จริงผู้ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ได้รับการยกย่องนับถือจากคนอื่นทั้งกายและใจนั้น จะต้องเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเต็มที่เท่านั้น ผู้ฉลาด จึงไม่ควรหลงยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้ตนเกิดความถือตัว

โทษของการอวดดื้อถือดี

1. ทำให้เสียตน เป็นเพราะรับความดีของคนอื่นไม่ได้ กลัวเสียเกียรติ ประเมินค่าตนสูงกว่าความเป็นจริง คิดแต่ว่าเราดีอยู่แล้ว โบราณท่านสอนเตือนไว้ดี...ว่า"ลูกเจ้าบ้าน หลานเจ้าวัด มักจะเอาดีไม่ค่อยได้" เพราะมักจะติดนิสัยอวดดีถือตัว จึงไม่มีใครอยากแนะนำสั่งสอนให้ ทำผิดก็ไม่มีใครอยากเตือน สุดท้ายทำผิดถลำลึกไปทุกทีจนสุดทางแก้

2. ทำให้เสียมิตร เพราะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง ที่ไม่ควรถือก็ถือ ไม่ควรโกรธก็โกรธ จึงไม่มีใครอยากคบด้วย แม้ในเบื้องหน้าอยากจะทำความดีก็อยากที่จะมีคนสนับสนุน เป็นเหมือนเจดีย์ฐานแคบ ไม่สามารถสร้างให้สูงขึ้นไปได้

3. ทำให้เสียหมู่คณะ เพราะเป็นคนอวดเบ่ง จะเอาแต่อภิสิทธิ์ ทำให้เสียระเบียบวินัย หมู่คณะแตกแยก

หมู่คณะใดที่สมาชิกมีความอ่อนน้อมถ่อมตน แม้ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง ไม่นานก็สามารถสมานสามัคคี ปัองกันอันตรายทั้งหลายได้โดยง่าย

ส่วนหมู่ใดที่สมาชิกมีความถือตัวจัดจึงไม่มีทางที่หมู่คณะนั้นจะเกิดความสมานสามัคคีกันได้ เหมือนดินทรายที่แม้ฝนตกจนน้ำท่วมฟ้าก็ไม่มีทางประสานรวมกันได้สนิท เช่น ประเทศที่มีพลเมืองถือตัวจัด แบ่งชั้นวรรณะกันอย่างหนัก พอถึงคราวมีข้าศึกศัตรูรุกราน ประเทศจึงถูกยึดครองโดยง่าย เพราะอวดดื้อถือดีอย่างนี้

ลักษณะของผู้มีความถ่อมตน

ผู้มีความถ่อมตน จะเป็นผู้ที่รู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริง เจียมเนื้อเจียมตัว มีลักษณะอาการแสดงออกที่ดี 3 ประการ ดังนี้

1.มีกิริยาอ่อนน้อม คือ ไม่ลดตัวลงจนเกินควร และไม่ถือตัวจนเกินงาม มีกิริยาอันเป็นที่รัก อ่อนโยนละมุนละไมต่อคนทั่วไป ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยและผู้เสมอกัน รู้ที่ต่ำที่สูง ไม่ตีตนเสมอท่าน มีคุณสมบัติผู้ดีสำหรับแสดงแก่คนทั้งหลายโดยเสมอหน้ากัน

2.มีวาจาอ่อนหวาน คือมีคำพูดที่ไพเราะน่าฟัง ออกจากใจที่ใสสะอาดนุ่มนวล ไม่แข็งกระด่าง ไม่พูดโอ้อวดยกตัว และไม่พูดกล่าวโทษลบหลู่ทับถมคนอื่น เมื่อตนทำพลาดพลั้งสิ่งใดต่อใครย่อมออกวาจา"ขอโทษ"เสมอ เมื่อผู้ใดแสดงคุณต่อตนอย่างไรก็ออกวาจา"ขอบคุณ"ท่านเสมอ ไม่พูดเยาะเย้ยถากถางผู้ทำผิดพลาด ไม่ใช้วาจาข่มขู่ผู้อื่น เห็นใครทำดีก็ชมเชยสรรเสริญจากใจจริง

3.มีใจอ่อนโยน คือมีใจนอบน้อม ละมุนละม่อม ถ่อมตัว มีใจอ่อนละไม ไม่นิยมอวดกำลังความสามารถ พยายามฝึกตนเองให้มีความสามารถ มีใจเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น เมื่อใครไม่เห็นพ้องกับตนก็ไม่ด่วนโกรธพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นแล้วค่อยๆ ปรับความคิดเห็นเข้าหากัน

อานิสงส์การมีความถ่อมตน

1.ทำให้มีความสุข ไม่ีมีศัตรู

2.ทำให้น่ารัก น่านับถือ น่าเคารพ

3.ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

4.ทำให้ได้กัลยาณมิตร

5.ทำให้สามารถถ่ายอดคุณความดีจากผู้อื่นได้

6.ทำให้้ได้ที่พึ่งทั้งภพนี้และภพหน้า

7.ทำให้ไม่ประมาท ตั้งอยู่ในธรรม

8.ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

 

 
Top!
Top!