หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

ประวัติข้าวไทย

ข้าวในปัจจุบันพัฒนามาจากข้าวป่าตระกูลOryza gramineae เมื่อ 230-600 ล้านปีมาแล้ว ข้าวเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร หรือมากกว่า ในเขตร้อนและอบอุ่น ที่ราบลุ่มจนถึงที่สูง ครอบคลุมตั่งแต่เส้นรุ้งที่53 องศาเหนือ ถึง 35องศาใต้ ข้าวมีการผสมข้ามพันธุ์จนมีข้าวพื้นเมืองมากมายหลายพันธุ์ เกิดข้าวลูกผสมที่มีกว่า 120,000 พันธุ์ทั่วโลก ให้ผลผลิตสูง และปลูกได้ตลอดปี

ข้าวในปัจจุบันแบ่งออกเป็นข้าวแอฟริกา Oryza glaberrima และข้าวเอเชีย เป็นลูกผสม เกิดจาก Oryza sativa กับข้าวป่า มีถิ่นกำเนิดบริเวณประเทศอินเดีย บังกลาเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลูกอย่างแพร่หลายในอินเดีย บังกลาเทศ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และจีน

ข้าวเอเชียแบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์

สายพันธุ์Senica หรือJaponica เป็นข้าวเมล็ดป้อม ปลูกบริเวณแม่น้ำเหลืองของจีน แพร่ไปยังเกาหลี และญี่ปุ่น

สายพันธุ์Indica เป็นข้าวเมล็ดยาว ปลูกในเขตร้อน แพร่สู่ตอนใต้ของอินเดีย ศรีลังกา แหลมมลายู หมู่เกาะต่างๆ และลุ่มแม่น้ำแยงซีของประเทศจีน

สายพันธุ์Javanica(ข้าวชวา) ปลูกมากในประเทศอินโดนีเซีย แพร่ไปฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ข้าวเอเชียแพร่เข้ายุโรปและแอฟริกาสู่อเมริกา อเมริกากลาง เข้าสู่สหรัฐอเมริกาครั้งแรก โดยนำเมล็ดพันธุ์ไปจากหมู่เกาะมาดากัสการ์

มนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าว

แบบทำไร่เลื่อนลอย ตามหลักฐานในวัฒนธรรมลุงซานประเทศจีน และวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศเวียดนาม ประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว

แบบทำนาหว่าน ตามหลักฐานวัฒนธรรมยางเชา บริเวณลุ่มแม่น้ำเหลือง ในวัฒนธรรมลุงชานประเทศจีน และวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศเวียดนาม 5,000-10,000 ปีมาแล้ว

แบบนาปักดำ พบหลักฐานในวัฒนธรรมบ้านเชียง ประเทศไทยของเรานี้เอง ไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีมาแล้ว เมล็ดข้าวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะคล้ายข้าวปลูกของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000-3,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ได้แก่ รอยแกลบ ซึ่งเป็นส่วนผสมของดินที่ใช้ปั้นภาชนะดินเผาที่โนนนกทา ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นหลักฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเก่าแก่ที่สุด คือประมาณ 3,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช เมล็ดข้าวที่ขุดพบในถ้ำปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งลักษณะข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ ที่เจริญงอกงามอยู่ในที่สูง เป็นข้าวไร่และข้าวเจ้า แสดงว่าสยามประเทศมีการปลูกข้าวในบริเวณนี้เมื่อ 3,000-3,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช หรือราว 5,400 ปีมาแล้ว แหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี พบรอยแกลบข้าวผสมอยู่กับดินที่นำมาปั้นภาชนะดินเผา มีอายุใกล้เคียงกับแกลบข้าวที่ถ้ำปุงฮุง คือ ประมาณ 2,000-3,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

ข้อสรุปเมื่อปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยทำนาปลูกข้าวมาแล้วประมาณ 5,471 ปี ผลของการขุดค้นที่โนนนกทา สนับสนุนสมมุติฐานที่ว่า ข้าวนั้นได้เริ่มปลูกในทวีปเอเชียเอคเนย์ในสมัยหินใหม่ จากนั้นแพร่ขึ้นไปที่ประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

 

 
Top!
Design by www.kiddeetumdee.net
E-mail: kiddee1@hotmail.com
Top!