หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

การต่อสู้ในชีวิต

นอกจากอาหาร เครื่องนุ่งหุ่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค รวมถึงอากาศบริสุทธิ์แล้ว การต่อสู้เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราควรฝึกเอาไว้ สร้างลักษณะทนทานขึ้นไว้ในตัว ความยากลำบาก ทนทานความทุกข์ร้อน ทนทานตลอดถึงอารมย์ที่จะทำให้กำลังของเราเสียไป เช่น ต้องไม่เป็นคนโกรธง่าย ท้อถ้อยง่าย ใจเสียง่าย เห็นความลำบากนิดเดียวเป็นความลำบากมากหลาย เห็นเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่ เห็นเหตุการณ์เล็กน้อยเป็นมูลเหตุแห่งภัยพิบัติ ถ้ามีลักษณะอย่างนี้อยู่ในตัว ต้องรีบแก้ คือ การฝึกหัดความอดทน

 

1.งดการพร่ำบ่นถึงความยากลำบาก ความยากลำบากอาจมีอยู่เรารู้สึกได้ ในตัวเรารู้สึกได้ในใจเรา เราเก็บความรู้สึกไว้ไม่พูดออกมาแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ... นั่นคือทางแก้อันประเสริฐ และเป็นทางที่จะสร้างความอดทนไว้ในตัว

2.การปรับทุกข์ทำลายกำลังใจให้อ่อนแอ ความอ่อนแอไม่ได้ทำให้ใครสงสาร ตรงข้ามความมานะขันแข็ง ความบากบั่น เยือกเย็น เรียกร้องความสงสารจากคนทั้งหลาย ทำให้คนทั้งหลายเกิดความเมตตากรุณา นี่ต่างหากคือทางสู้ และทางที่จะเอาชนะ

 

การต่อสู้ของมนุษย์

1.ต่อสู้กับธรรมชาติ เช่น อากาศหนาวเย็น ฝนแล้ง น้ำท่วม เหล่านี้เป็นภัยจากธรรมชาติ

การสู้กับธรรมชาติ สามารถหลีกเลี่ยงได้ ถ้าเราอยู่ในธรรมชาติที่โหดร้าย เช่น อากาศไม่ดี มีโรคภัยไข้เจ็บ เราเลี่ยงหนีย้ายถิ่นหาที่ใหม่อยู่เป็นปกติไม่ได้ผิดอะไร ปัจจุบันมนุษย์มีความพยายามต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บด้วยการหายารักษา หรือวิธีหนึ่งวิธีใดพยายามต่อสู้อยู่ที่นั่น พวกที่ไม่ต่อสู้และพยายามเลี่ยงหนี้ย่อมจะร่อยหรอและสูญพันธุ์ไป

ความสำคัญของการต่อสู้กับธรรมชาติ คือ กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิด กำลังกายมีความสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่น เป็นการต่อสู้เพื่อให้มีสุขภาพและอนามัยที่ดี ธรรมชาติเป็นยาอันประเสริฐ ให้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งธรรมชาติหาไว้ให้ทุกๆคนแล้ว ดังนั่นเราควรอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคนกับธรรมชาติ

2.ต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกัน เช่น เพื่อให้ได้อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ศักดิ์ศรี โอกาส ผลประโยชน์ ฯลฯ เป็นภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเอง

เหตุที่ยังไม่ถูกทำร้าย คือ ประการแรกเพราะไม่มีโอกาส หรืออีกประการเพราะเรามีทางป้องกันเพียงพอ ถ้าเป็นโอกาสที่ทำร้ายได้ และเป็นแน่ว่าเราไม่มีทางป้องกันแล้ว การประทุษร้ายย่อมมีแน่ อันนี้เป็นนิสัยของมนุษย์มีทั่วไป

อย่าว่าเราไม่ทำร้ายใคร หรือประพฤติดีแล้วเราจะไม่มีคนประทุษร้าย โดยมากผู้ถูกประทุษร้ายมักเป็นผู้ที่ไม่เคยประทุษร้ายใคร บ้างอาศัยเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม ความเห็นต่าง ฯลฯแล้วแต่จะกล่าวหามาทำร้ายกัน เช่น ใช้อำนาจ หน้าที่ สั่งการควบคุม กำหนดสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์เพื่อกล่าวโทษคนที่ไม่เห็นพ้อง(ในทางที่ไม่ดี)เพื่อตนและพวกพ้องจะได้กลบเกลื่อนเรื่องราวไม่ดีและหรือหาประโยชน์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้สอบสวนให้ความเป็นธรรมและสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

 

3.ต่อสู้กับเหตุการณ์ ทั้งเหตุการณ์ภายใน เหตุการณ์ภายนอก เหตุการณ์รอบตัว เหตุการณ์จริง เหตุการณ์ลวง-พราง-ซ่อนเร้น-ซับซ้อน รวมถึงเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์ เป็นภัยที่อยู่เหนือความคาดการณ์ของธรรมชาติ อันเกิดจากมนุษย์ด้วยกันเอง

การต่อสู้กับเหตุการณ์สำคัญอยู่ที่ความอดทน มากกว่าเล่ห์เหลี่ยมกโลบาย เนื่องด้วยเหตุการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ คนคนเดียวจะไปต่อสู้กับเหตุการณ์โดยรวมย่อมเป็นการยาก

ปัจจุบันเหตุการณ์หลายเรื่องทวีรุนแรงขึ้น บางเรื่องไม่เกี่ยวกับเราโดยตรง แต่มีผลกระทบถึงความเป็นปกติของพวกเราโดยรวม

 

การต่อสู้ในชีวิตถ้าทำเพียงเพื่อชีวิตอันสั้นๆ ระยะเวลาในชีวิตของเราเพียงเท่านั้น ก็ดูเหมือนจะไม่ยาก เราเกิดมามีเครือญาติมีพี่น้องที่เกี่ยวข้องกัน เราเกิดในประเทศไทยความดีความไม่ดีย่อมกระทบถึงบ้านเมืองประเทศของเราเอง เราจำเป็นต้องคิดให้ไกลออกไป... ถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้ว...พวกเราจะอยู่อย่างไร

 

 

 

 

 
Top!
Top!