หน้าหลัก

 
คิดดี ทำดี
กล้องดิจิตอล
วิธีการถนอมดวงตา
เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
ตาบอดจากต้อกระจก
หัวเราะบำบัด...อา อา อา
มันสมอง
หลับสบาย...ท่าไหนดี
ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ทุกข์
ปัญญา สัมมาทิฏฐิ
สติ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การคิด
วิธีคิด
ดูแล..หัวใจ
น้ำ..หล่อเลี้ยงชีวิต
นิ้วล็อก"ไม่ธรรมดา"
สมองซีกซ้าย-ขวา
การทำสมาธิ
สเปคคอม..ประหยัดคุ้มค่า
กำลังใจ
ความโกรธ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณทิตานัญจะ เสวะนา
วัณโรค
ความต้องการ
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ความสำเร็จในงาน
ความสามารถในงาน
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถฯใช้ความคิด
ความสามารถฯดำรงชีวิต
ปัญหาและการตัดสินใจ
ตรวจสอบน้ำผึ้งแท้
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
คาระโว จะ
นิวาโต จะ
ไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีหาความสุข
อาหารสมอง
ประวัติเพลงชาติไทย
ข้าวกับพระมหากษัตริย์ิ
ประวัติข้าว
ประวัติจักรยาน
การต่อสู้ในชีวิต
ขันตี จะ มีความอดทน
โสวะจัสสะตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
คุณค่า
เครื่องตัดหญ้า
การกราบพระรัตนตรัย
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
โรคภูมิแพ้
สติ...บำบัด
เคล็ด(ไม่)ลับ...สุขภาพดี
ผลกระทบที่เกิดจากฮอร์โมน...เปลี่ยนแปลง
 
 

hit counter

"คุณค่า"

อะไรบ้างที่เรียกว่า "คุณค่า"

 

ถ้า...ทำอย่างนั้น ถ้า...ทำอย่างนี้ มีประโยชน์ มี"คุณค่า"อะไร

ถ้า...แบ่งปันสิ่งนั้น...สิ่งนี้ให้คนอื่นๆ คนที่ขัดสน คนที่ขาดโอกาส คนที่ลำบากกว่าเราอีกมากมาย ได้ประโยชน์อะไร แล้วจะรู้"คุณค่า"กันหรือไม่

ถ้า...ไม่ทำอย่างนั้น หยุดเรื่องนั้น..มาทำเรื่องนี้... "คุณค่า" แตกต่างกันอย่างไร

ถ้า...มีขนมอยู่หลายชิ้น แบ่งปันให้เพื่อนที่่ขัดสนลำบากกว่า"คุณค่า"คงเพิ่มขึ้นแน่เลย

ถ้า...ประหยัดลดค่าใช้จ่ายได้วันละ ๑ บาท หลายๆวันรวมกันคงมี"คุณค่า"มากยิ่งๆขึ้น

ถ้า...ไม่ทำความดี จะไปหา"คุณค่า"ได้จากที่ไหน

ถ้า...อยากรู้จัก"คุณค่า"ต้องทำอย่างไร

ถ้า...ทำความดี แล้ว"คุณค่า คืออะไร

 

ตามหลักพุทธธรรม(โยนิโสมนสิการ)แบ่ง"คุณค่า"เป็น"คุณค่าแท้"และ"คุณค่าเทียม" ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวัน การใช้สอย อุปโภคบริโภค การอำนวยความสะดวก การดำรงอยู่ด้วยปัจจัย๔

"สิ่งใดที่สนองความต้องการให้แก่เราได้ สิ่งนั้นย่อมมีคุณค่า" จริงหรือ???

 

 

วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม มี ๒ ประการ คือ

๑.คุณค่าแท้ หมายถึงหมายความ คุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลาย ในแง่สามารถสนองความต้องการในการดำรงชีวิตได้โดยตรง เช่น อาหารสะอาดถูกหลักโภชนาการ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้น สมุนไพรที่มีสรรพคุณในทางยารักษาบำบัดโรค ซึ่งมีความจำเป็นสำคัญพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพียงเพื่อดำรงชีวิต และสนับสนุนกำลังกาย กำลังความคิด กำลังใจ เพื่อรักษาสิ่งดีงามในอดีตที่มีอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาส่วนที่อ่อนด้อยเพื่ออนาคต ยึดหลักพุทธศาสนาให้เป็นปรกติธรรมชาติเป็นที่ตั้ง

๒.คุณค่าเทียม อาจหมายถึงสิ่งที่ต้องการนอกเหนือจากปัจจัย๔ หรือสิ่งที่มากกว่าน้อยกว่าปรกติของสิ่งนั่นๆ เพื่อสนองความต้องการ(ตัณหา) เช่นการรับประทานอาหารธรรมดาๆในราคาแสนแพง เพื่อความเอร็ดอร่อย การสร้างค่านิยมเพื่อสนองความครื้นเครงฯลฯ เพื่อแสดงความไม่ปกติตัวตนให้รับรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติ เหนือธรรมดา เหนือปรกติ แท้จริงเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดโดยมนุษย์เรานี้เองให้เข้าใจกันว่าเป็นปรกติ

 

"คุณค่า"...อาจจะเป็นการลำดับขั้นตอนการปฏิบัติก่อน-หลังได้ดีแล้ว

"คุณค่า"...อาจเป็นความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนอย่างเคร่งครัดจากครู อาจารย์ และผู้รู้ได้สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว

"คุณค่า"...อาจเกิดจากการพิจารณาสติ ลดมานะ ละทิฏฐิ ฝึกฝนสมาธิ ตั้งใจเรียนหนังสือ อดทนต่อความยากลำบาก ศึกษาใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ประพฤติปฏิบัติดีมีประโยชน์ รักษาความดีที่ทำไว้ให้คงอยู่ รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รับรู้-เรียนรู้ตามข้อปฏิบัติวัฒนธรรมที่ดีงาม สนับสนุนกำลังกาย กำลังความคิด และกำลังใจ เพื่อคงไว้ซึ่งความดีงามให้คงอยู่มิให้ไขว้เขว้ แปรเปลี่ยนคลาดเคลื่อนเลื่อนลอย ก็ยังจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ เมื่อฝึกฝนเรียนรู้ทำซ้ำๆบ่อยๆได้เป็นปรกติธรรมดาๆดีแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาย่อมมี"คุณค่า" ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความต้องการเพื่อประโยชน์"คุณค่าแท้"หรือ"คุณค่าเทียม"ตามวิถีธรรมะและธรรมชาตินั่นเอง

 

"คุณค่า"ไม่จำเป็นต้องมีมูลค่า แต่มีประโยชน์มหาศาล

"คุณค่า"ก็คือความเป็นปรกติธรรมดาๆตามกำลังสติ ปัญญาสัมมาทิฏฐิ โดยอาศัยธรรมและธรรมชาติ จึงเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเลยที่จะพิจารณาตนเองให้ถึง"คุณค่า"

 

สิ่งที่คอยตรวจสอบควบคุม"คุณค่าแท้"หรือ"คุณค่าเทียม" คือ ความตั้งใจความระลึกได้ หรือ"สติ"นั้นเอง

 

 
 
Top!
Top!