พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ตรวจราชการ ภ.จว.ชัยนาท

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๑

 

พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจราชการภ.จว.ชัยนาทและตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัีติงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ตามลักษณะงานและพื้นที่รับผิดชอบ

พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.สมรัก มุมบ้านเซ่า รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.วรพงษ์ รัตนอุดม รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.เกียรติพงศ์ บำรุงพงศ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมคณะข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

 

 

พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข ผบก.ภ.จว.ชัยนาท กล่าวนำรายงานผลการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมตามลักษณะงาน

 

 

พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วย ผบ.ตร.รับฟังการรายงานและตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม พร้อมกล่าวชี้แจงให้นโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติให้สัมฤทธิผล

 

 

พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมข้าราชตำรวจในสังกัด รายงานผลการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมตามลักษณะงาน พร้อมรับฟังคำแนะนำและนโยบาย

 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com