"คณะตรวจงาน กองตรวจราชการ๒ สำนักงานจเรตำรวจ"

ตรวจงานตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ ที่ ๒๕ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๑

*********

พล.ต.ต.ชูชาติ สุวรรณาคม ผบก.กองตรวจราชการ๒ สำนักงานจเรตำรวจ พร้อมคณะ ตรวจงานตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท และสถานีตำรวจในสังกัด

 


"ตรวจงาน สถานีตำรวจในสังกัด"


 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com