"ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย "

ณ สวนสุขภาพหนองระแหง อ.เมือง จว.ชัยนาท

วันพุธ ที่ ๑๙ เดือนมีนาคม ฑ.ศ.๒๕๕๑

*********

พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข ผบก.ภ.จว.ชัยนาท มอบหมายให้ พ.ต.อ.กิตติพงศ์ บำรุงพงศ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท ควบคุมและทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปี๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑

 

 

พ.ต.อ.กิตติพงศ์ บำรุงพงศ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท นำทีมโดยมี พ.ต.ท.สุจิตร พูลผล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.ท.ชัชพิมุข มีมุข รอง ผกก.กลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.ท.มานะ อภิชนะกุลชัย สว.งาน๑ฯ พ.ต.ต.สมบูรณ์ แสงบรรจง สว.งาน๒ฯ พ.ต.ต.ธีรชาติ อิทรหอม สว.งาน๓ฯ พ.ต.ต.หญิงดลสภรณ์ ป้อมเดช สว.งาน๔ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจกลุ่มงานสืบสวน กลุ่มงานสอบสวน และงาน๑-๔ ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

 

วิ่งระยะทาง 2.4 กิโลเมตร หรือเดินเร็วระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ตามมาตราฐานเวลาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ บริเวณสวนสุขภาพหนองระแหง อ.เมือง จว.ชัยนาท

 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ลุกนั่ง(ซิดอัพ) และดันพื้น....

 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com