กระดานสนทนา
 
   

จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ครั้งที่ 1

"หนึ่งทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพ

และได้บุญเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสีลวิสุทโธ"

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

*********


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย จัดแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย "หนึ่งทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพ และได้บุญเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสีลวิสุทโธ" ครั้งที่ 1 เส้นทางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย สามแยกบ้านปากหมัน ไป-กลับ

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนายการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงศ์พิทยา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ผู้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพในครั้งนี้

เวลา 08.00 น . ทุกคนร่วมร้องเพลงชาติไทยและแสดงการเคารพธงชาติ ก่อนเริ่มการแข่งขัน

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรเบื้องต้น สำหรับการปั่นให้ปลอดภัยในทางสาธารณะ

ไอศครีม หวานเย็น ชื่นใจ สนับสนุนโดยคุณหมอจิ๋ว...ครับ

ขนมจีน+แกงเขียวหวานไก่ ให้พลังานอร่ิอยมากครับ

หลังจากรับประทานอาหารร่วมกัน ทุกคนมาร่วมวงสนทนาปฏิสัมพันธ์ บรรยากาศอบอุ่นครับ

พิธีมอบถ้วยรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
เงินรางวัลทั้งหมดบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารสีลวิสุทโธครับ

 

สรุปผลการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552

“หนึ่งทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพ และสมทบทุนสร้างอาคารสีลวิสุทโธ”

1. เส้นทางแข่งขันและเวลา เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. และปล่อยตัวแข่งขันจากหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
     เวลา
08.20 น. ปั่นไปตามถนนพระแก้วอาสาเส้นทางด่านซ้าย-ปากหมัน ถึงจุดกลับรถ 2 จุด คือ

    1.1 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา สำหรับรุ่นประถมศึกษาและประชาชนทั่วไปหญิง

    1.2  สถานีอนามัยบ้านปากหมัน สำหรับรุ่นแข่งขันประเภทชายที่เหลือทั้งหมด

2. สถิติการแข่งขันแบ่งตามรุ่นแข่งขัน ดังนี้

ลำดับ

รุ่นแข่งขัน

จำนวน

ผู้ชนะเลิศ

สถิติเวลา

1

ประถมศึกษา

9

ด.ช.ปิยวัฒน์

บุญรอด

1 ชม. 17 น. 42 ว.

2

มัธยมศึกษาตอนต้น

8

ด.ช.รัฐกิจ

นิตยโรจน์

1 ชม. 44 น. 10 ว.

3

มัธยมศึกษาตอนปลาย

5

นายอิสระพงษ์

ยอดแก้ว

1 ชม. 43 น. 11 ว.

4

รุ่นอายุ 19-30 ปี ชาย

5

นายธีรภัทร

ยอดแก้ว

1 ชม. 42 น. 12 ว.

5

รุ่นอายุ 31-45 ปี ชาย

13

นายราเมศ

ยะเสน

1 ชม. 41 น. 12 ว.

6

รุ่นอายุ 46-59 ปี ชาย

14

นายสันติ

โยเรือง

2 ชม. 3 น. 10 ว.

7

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย

4

นายดำเนิน

พันธ์โสดา

2 ชม. 7 น. 11 ว.

8

รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง

17

น.ส.จุฬาวรรณ

ทุตปอ

1 ชม. 15 น. 10 ว.

รวมจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 75 คน 

3. จำนวนเงินรับบริจาค แบ่งเป็น 3 รายการหลัก ดังนี้

     3.1  ค่าสมัครแข่งขันและร่วมกิจกรรม  รวม                            6,430    บาท

     3.2  รับบริจาคเงินรางวัลการแข่งขัน   รวม                            3,800    บาท

     3.3  รับบริจาคจากครอบครัวคุณวิชา  ตุ้มวอน รวม                10,000    บาท

รวมเป็นเงินสำหรับสบทบทุนสร้างอาคารสีลวิสุทโธ ทั้งสิ้น    20,230    บาท

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com