กระดานสนทนา
   

 

เขาค้อเอ็กซ์์ตร้าทัวร์คลาสสิค

และครึ่ง-ควอเตอร์มาราธอน ๒๐๑๐

วันเสาร์์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

*********


ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ส่งเสริมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เข้าร่วมปั่นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบเขาค้อเอ็กซ์ตร้าทัวร์คลาสสิค และครึ่ง-ควอเตอร์มาราธอน๒๐๑๐ เริ่มปล่อยตัวที่โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ผ่านเมืองเพชรบูรณ์ มุ่งหน้าขึ้นเขาปลายทางแยกสะเดาพง อำเภอเขาค้อ จังหว้ัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 56 กม (ทางราบประมาณ 30 กม. ที่เหลือสูงกับชัน)

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com