กระดานสนทนา
   

 

ปั่นจักรยานท่องเที่ยวน้ำหมานตอนบน

เส้นทางอำเภอเมืองเลย-น้ำหมานตอนบน

ระยะทาง 13 กิโลเมตร

สิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ อากาศดี ร่มรื่น มีแพสำหรับพักผ่อน รับประทานอาหาร อ่านหนังสือ ถ่ายภาพ เป็นสถานที่ท่องเี่ที่ยวพักผ่อนที่อยู่ไม่ไกลตัวเมือง จังหวัดเลย

*********

 

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com