กระดานสนทนา
   

 

จักรยานเสือภูเขามาราธอนระยะไกล

เทศกาลกุหลาบขาวบานบนลานร่องกล้า

ประจำปี ๒๕๕๓

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓

*********

 

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สนับสนุนส่งเสริมชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย เข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขามาราธอนระยะไกล เทศกาลกุหลาบขาวบานบนลานร่องกล้า ประจำปี ๒๕๕๓ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปั่นขึ้นภูหินร่องกล้า ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มีนักกีฬาจักรยานตลอดจนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมจำนวนมาก

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เข้าร่วมสังเกตการณ์และดูแลนักกีฬาจักรยานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้ายอย่างใกล้ชิด

เส้นทางบางช่วงกำลังซ่อมบำรุงมีหินและฝุ่น แต่ความสูงชันมีตลอดเส้นทาง

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้ายสามารถคว้ามาได้ 2 รางวัลชนะเลิศ ทุกคนมีความสุข และสนุกกับการปั่นจักรยาน

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com