กระดานสนทนา
   

 

กิจกรรมลูกเหล็กสานสัมพันธ์ คปสอ.ด่านซ้าย

ประจำปี ๒๕๕๓

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

*********

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย กล่าวเปิดกิจกรรมลูกเหล็กสานสัมพันธ์ คปสอ.ด่านซ้าย สานสัมพันธ์ความรักความสามัคคี มีครอบครัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ตลอดกิจกรรมทุกมีความสุขสนุกสนานกับเกมส์การแข่งขัน

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com