กระดานสนทนา
   

 

จักรยานการกุศล"วังนกแอ่นเสือภูเขา" จังหวัดพิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

*********

อาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงศ์พิทยา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้ายพร้อมสมาชิก ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเข้าร่วมปั่นจักรยานการกุศล"วังนกแอ่นเสือภูเขา" จังหวัดพิษณุโลก และ้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขันจัิกรยานเสือภูเขา"ผีตาโขนคัพ"ครั้งที่๑ ในงานประเพณีการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com