กระดานสนทนา
   

 

จักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่ ๑

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

*********

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย นายช่างแขวงการทางด่านซ้าย อาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงศ์พิทยา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย อาจารย์สิทธิชัีย-คุณเปรมศรี สาระทัศนานันท์ คุณประสงค์ จันทศร คุณโกมล จันทศร นักเรียน อาสาสมัคร ส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพครั้งที่ ๑ สนามแข่งขันมาตรฐานโดยการรับรองจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตลอดการจัดการแข่งขันมีตัวแทนสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯและกรรมการผู้ตัดสินกำกับดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุติธรรม ส่วนการอำนวยความสะดวกจราจรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรด่านซ้ายมาคอยอำนวยความสะดวกและมีอาสาสมัครมูลนิธิฯเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติ การปฐมพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถพยาบาล4คันประจำจุดเสี่ยง-อันตรายจำนวน 4 ทีม เนื่องจากเป็นการจัดครั้งแรกได้ใช้วิทยุสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานทำให้ผ่านข้อจำกัดบางประการได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์้ ในการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพครั้งที่๑นี้ มีนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาและผู้ที่รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการสร้างอาคารผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย(โปรดรอ...ติดตามรายละเอียดครับ)

สามารถดาวโหลด/ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี้ครับ

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com