กระดานสนทนา
   

 

โครงการยุพราชฯสู่ชุมชน พ.ศ.๒๕๕๓

บ้านวังเป่ง ตำบลอิปุ่ม

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๓

*********

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยออกหน่วยให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

อาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงศ์พิทยา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาำพเมืองด่านซ้าย อาจารย์สิทธิชัย-คุณเปรมศรี สาระทัศนานันท์ คุณประสงค์ จันทศร คุณโกมล จันทศร และสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้ายร่วมใจจิตอาสาปั่นจักรยานเข้าร่วมโครงการยุพราชฯสู่ชุมชน'๕๓ ณ บ้านวังเป่ง ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com