กระดานสนทนา
   

 

ปั่นทะลุเมฆ ครั้งที่๔

อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

*********

สมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมปั่นจักรยาน"ปั่นทะลุเมฆ ครั้งที่๔"พิชิตภูทับเบิกยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑,๗๖๘ เมตรจากระดับน้ำทะเล

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com