กระดานสนทนา
   

 

เส้นทางจักรยาน

อำเภอด่านซ้าย-บ้านนาพึง-อำเภอนาแห้ว-บ้านเหมืองแพร่ี-ภูหัวห้อม-

บ้านบ่อเหมืองน้อย-บ้านห้วยน้ำผัก-อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ระยะทางกว่า ๑๒๐ กิโลเมตร

*********

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพใช้เส้นทางอำเภอด่านซ้าย-อำเภอนาแห้วจังหวัดเลย ที่หมายอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

โดยปั่นออกจากด่านซ้ายตามเส้นทางยุทธศาสตร์(ภูเก้าง่อม) แวะไหว้พระที่วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง ชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่สร้างในสมัยอยุธยาบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตอายุกว่า๔๐๐ปี พักเิติ็มพลังด้วยอาหารเช้าที่ตู้ยามสายตรวจอำเภอนาแห้ว ปั่นไปชมวิถีชาวบ้านริมสองฝั่งน้ำเหืองที่บ้านเหมืองแพร่ ปั่นตรงไปขึ้นภูที่สูงชัน(ชันจริงๆ)ก่อนพักรับประทานอาหารเที่ยงที่ภูหัวห้อม ก่อนปั่นผ่านหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อยและได้ยินเสียงน้ำกระทบหินมาแต่ไกลก่อนถึงน้ำตกตาดเหือง ปั่นเรียบริมน้ำไปพักอีกครั้งที่บ้านห้วยน้ำผัก ถึงอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายฝนตกโปรยปรายชุ่มฉ่ำมีชีวิตชีวา

ปั่นกลับออกทางบ้านแสงภา ผ่านน้ำตกช้างตก น้ำตกคริ้ง ไหว้พระที่วัดบ้านแสงภา กลับถึงด่านซ้าย รวมระยะทางกว่า๑๒๐กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจักรยานอากาศดี เงียบสงบ ร่มเย็น ธรรมชาติบริสุทธิ์ สวยงาม

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com