กระดานสนทนา
   

 

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

"มุฑิตาจิตครบวาระเกษียณราชการ"
๑กิโลเมตร ๑๐บาท ๑๐๐ กิโลเมตร ๑๐๐๐บาท

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

*********

ในวาระเกษียณราชการอาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงษ์พิทยา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย และคุณวิชา ตุ้มวอน กรรมการกิตติมศักดิ์ฯ

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแสดง"มุฑิตาจิตครบวาระู้เกษียณราชการ" พร้อมสนับสนุนสมทบทุนให้กับสมาชิกที่ปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมจะได้โบนัสกิโลเมตรละ๑๐บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย โดยมีคุณประสงค์ จันทศร เทศมนตรีเทศบาลด่านซ้าย สมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้ายร่วมแสดงมุฑิตาจิต และรับประทานร่วมกัน ที่่่ ระเบียงภูรีสอร์ต อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กำหนดการเริ่มปั่นจักรยานออกจากอำเภอด่านซ้าย ผ่านบ้านโคกงาม แวะเที่ยวชมน้ำตกปลาบ่าพร้อมเติมพลังด้วยไข่ต้ม ข้าวต้ม นม เครื่องดื่ม เพื่อปั่นไปยังที่หมายคือยอดภูเรือ

 

อาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงษ์พิทยา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย

คุณวิชา ตุ้มวอน กรรมการกิตติมศักดิ์

อาจารย์อภิพันธ์ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา เป็นตัวเทนศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา กล่าวแสดงมุฑิตาจิต

คุณเปรมศรี สาระทัศนานันท์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย กล่าวแสดงมุฑิตาจิต มอบมาลัยกร และสมทบทุนเข้าชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย

ท้าวบัวบาน เป็นตัวแทนสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย กล่าวแสดงมุฑิตาจิต

คุณประสงค์ จันทศร เทศมนตรีเทศบาลด่านซ้าย ผู้ดำเนินการให้กิจกรรมเป็นไปตามความมุ่งหวัง พร้อมจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่ ณ ระเบียงภูรีสอร์ต อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

คุุณสันติ โยเรือง มอบดอกไม้แสดงมุฑิตาจิต และสนับสนุนข้าวต้ม นม ในระหว่างแวะเที่ยวชมน้ำตกปลาบ่า

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com