กระดานสนทนา
   

 

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

"เส้นทางจักรยานอำเภอด่านซ้าย-บ้านตูบค้อ

เที่ยวงานประเพณีปีใีหม่(่ม้ง)"๕๔"

วันศุกร์์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

*********

สมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเส้นทางอำเภอด่านซ้าย ไปยังบ้านตูบค้อเที่ยวงานประเพณีปีใหม่(ม้ง)"๕๔ มีการแข่งขันเล่นลูกข่าง ยิงหน้าไม้ เป่าลูกดอก และการแสดงของชนเผ่า บรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่น รื่นเริง สดใส

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com