กระดานสนทนา
   

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

ภูพานอุดมธรรมจักรต้านยาเสพติด

ณ วัดภูพานอุดมธรรม ตำบลนาแก

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

*********

สมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูพานอุดมธรรมจักรต้านยาเสพติด" ณ วัดภูพานอุดมธรรม ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com