กระดานสนทนา
   

ปั่นจักรยานพิชิตยอดดอยอินทนนท์

"พิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่๔"

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

*********

 

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สนับสนุนส่งเสริม"ปั่นจักรยานพิชิตยอดดอยอินทนนท์" โดยมีอาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงษ์พิทยา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย พร้อมสมาชิกเข้าร่วมปั่นจักรยาน"พิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่๔" จุดสูงสุดในประเทศไทย ๒,๕๖๕ เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักกีฬาจักรยานจากทั่วเมืองไทยและช่าวต่างชาติ ตลอดจนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมปั่นจักรยาน"พิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่๔"ประจำปี๒๕๕๔ กว่า ๑,๐๒๐ คน

 

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com