กระดานสนทนา
   

 

"Car Free Day"
วันลดการใช้พลังงานช่วยลดภาวะโลกร้อน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

********

อาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงศ์พิทยา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย คุณวิชา ตุ้มวอน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อาจารย์นงเยาว์ ตุ้มวอน อาจารย์สิทธิชัย สาระทัศนานันท์ อาจารย์อัมพร วิจิตรปัญญา เด็กๆเยาวชนประชาชนชาวด่านซ้าย และสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์วันลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน"Car Free Day 2012" โดยให้ทุกคนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รับเสื้อและของที่ระลึกเพื่อเริ่มกิจกรรม บริเวณลานสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

อาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงศ์พิทยา กล่าวนำเปิดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน เป็นผู้นำร้องเพลงชาติไทย,เคารพธงชาติไทย และนำสมาชิกปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ตามถนนในเขตเทศบาลด่านซ้าย เป็นที่สนใจของชาวบ้านเด็กๆเยาวชนประชาชนตลอดเส้นทางจักรยาน เมื่อขบวนปั่นจักรยานรณรงค์ผ่่านตลาดอำเภอด่านซ้าย ได้แวะพักทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่หน้าที่ี่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ก่อนนำเด็กๆเยาวชนปั่นจักรยานร่วมทำความสะอาดรอบๆบริเวณ"พระธาตุศรีสองรัก" ระยะทาง 9 กิโลเมตร

ครั้งที่สอง...นำเด็กๆเยาวชนปั่นจักยานออกเยี่ยมเยียนดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ระยะทาง26กิโลเมตร

 

 

ครั้งแรก...ปั่นจักรยานในเขตเทศบาลด่านซ้ายรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และนำเด็กๆเยาวชนเก็บขยะทำความสะอาดรอบๆบริเวณ"พระธาตุศรีสองรัก" ระยะทาง 9 กิโลเมตร

 

------------

 

ครั้งที่ี่สอง...นำเด็กๆเยาวชนปั่นจักยานออกเยี่ยมเยียนดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ระยะทาง26กิโลเมตร

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com