กระดานสนทนา
   

 

ปั่นจักรยานต้อนรับ..

ขบวนจักรยานโครงการเติมสีเขียวให้ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

*********

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงศ์พิทยา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย คุณวิชา ตุ้มวอน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร้อยตำรวจตรีฉัตรชัย ทองสวัสดิ์ อาจารย์อัมพร วิจิตรปัญญา เด็กๆเยาวชนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ได้ร่วมกันต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวขบวนจักรยานโครงการเติมสีเขียวให้ท่องเที่ยวยั่งยืน รีไซเคิลจักรยาน ครั้งที่๔๗ "ปั่นสองน่อง ท่องภู....ดูธรรมชาติ" ที่มาช่วยต่อเติมเพิ่มสิ่งดีๆให้เเด็กๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเลย และได้ร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองด่านซ้าย"ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี" นำเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ณ วัดโพนชัย ปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองด่านซ้าย นมัสการพระธาตุศรีสองรัก และกราบพระขอพรที่วัดป่าเนรมิตรวิปัสสนา

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com