กระดานสนทนา
   

 

กีฬาจักรยานเสือภูเขานักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

"ปั่นด้วยใจ...ใช่เลย"

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


วันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

*********

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ให้ความเมตตากับเด็กๆเดินทางมามอบรางวัลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา กีฬานักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา"ปั่นด้วยใจ...ใช่เลย"เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 

 

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com