กระดานสนทนา
   

 

ประชุมเตรียมความพร้อม

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่๔

ณ ห้องประชุมข้าวกล้อง๑

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

*********

สมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เข้าร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่๔ ณ ห้องประชุมข้าวกล้อง๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

 

 

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com