กระดานสนทนา
   

 

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่๕

รุ่นเด็กอายุไม่เกิน ๑๐, ๑๒ปี ชาย-หญิง

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗

*********

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย มอบถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล(ค่าขนม)ให้กับเด็กๆเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพครั้งที่๕ รุ่นเด็กอายุไม่เกิน๑๐, ๑๒ปี(จัดให้มีการปั่นจักรยานเป็นปีที่๒) ณ แขวงการทางเลยที่๒(ด่านซ้าย) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

โดยมีผู้ปกครอง ครอบครัวจักรยาน นำบุตร-ธิดาเข้าร่วมปั่นจักรยานและได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คณะผู้จัดการแข่งขันเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญให้ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตั้งแต่ยังวัยเยาว์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาในเรื่องต่างๆที่มีความสำคัญขยายผลเติบโตขึ้นตามลำดับต่อไป

รุ่นเด็กอายุไม่เกิน ๑๐ปี หญิง

รุ่นเด็กอายุไม่เกิน ๑๒ปี หญิง

รุ่นเด็กอายุไม่เกิน ๑๐ปี ชาย

รุ่นเด็กอายุไม่เกิน ๑๒ปี ชาย

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ถ่ายภาพกับครอบครัวจักรยาน

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com