กระดานสนทนา
   

 

รับมอบจักรยานและอุปกรณ์จักรยาน

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗

*********

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ "โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ประจำปี๒๕๕๗" ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้รับมอบจักรยานและอุปกรณ์จักรยาน(ทางพัสดุไปรษณีย์) จากสมาชิกThaiMTB.Com ดังนี้

๑.คุณชนกร ฟักทอง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มอบซิปเตอร์มือรวม๘ ซ้าย-ขวา,ซิปเตอร์๘ ซ้าย-ขวา, สับจาน รวม ๕รายการ เพื่อเอาไว้เป็นอะไหล่สับเปลี่ยนซ่อมบำรุงให้กับเด็กๆ

๒.คุณณัฐธนัญ สุภหัสดิ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มอบจักรยาน จำนวน ๑คัน เพื่อให้เด็กๆเยาวชนในชนบทได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนทักษะการปั่นจักรยานที่ปลอดภัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

วันเสาร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ คุณศุภฤกษ์ อิสระเสนีย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้แบ่งปันอุปกรณ์จักรยานเพื่อเด็กๆเยาวชนในชนบทพื้นที่ห่างไกล ประกอบด้วย หมวกจักรยาน ๑ใบ, หมวกผ้า ๑ใบ, ขากระติก ๒อัน, แป้นสะท้อนแสง ๒อัน, อะไหล่รัดหลักอาน ๑อัน

วันจันทร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ คุณอนุชา สายหยุด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แบ่งปันอุปกรณ์ ตีนผี จำนวน ๑อัน เพื่อเป็นอะไหล่สับเปลี่ยนซ่อมบำรุงให้เด็กๆเยาวชนในชนบทพื้นที่ห่างไกล

ขอขอบพระคุณ ในเมตตาจิตที่ทุกท่านมีต่อเด็กๆเยาวชนในชนบทพื้นที่ห่างไกล และจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยังประโยชน์ในถึงพร้อมในการ พัฒนา"เอาใจใส่"เด็กเยาวชนในชนบทตามกำลังความสามารถให้ดีที่สุด

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com