กระดานสนทนา
   

 

ปั่นจักรยานเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

*********

วันอาทิตย์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เด็กๆเยาวชน"โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ประจำปี ๒๕๕๗" ปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน "ลอดซุ้มป่าไผ่-ชิมลำใยหวานฉ่ำ-เดินย่ำคันนา-ลมพัดยอดหญ้า-ชมทุ่งนาเขียวขจี" บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com