กระดานสนทนา
   

 

บันทึกรายการประชาสัมพันธ์

ปั่นจักรยานเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

*********

วันจันทร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เด็กๆเยาวชน"โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ประจำปี ๒๕๕๗" บันทึกเทปประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยาน ปั่นจักรยานเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน เยี่ยมบ้านยายมี(ผู้สูงอายุ) ปั่นพิชิตภูข้าวจี่ บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com