กระดานสนทนา
   

 

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

"ปั่น กิน เล่า เมืองด่านซ้าย ปั่นเพื่อชีวิตพิชิตโรค"

ครบรอบการก่อตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ๕ ปี

 

*********

วันเสาร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เด็กๆเยาวชน"โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ประจำปี ๒๕๕๗" เข้าร่วมปั่นจักรยาน"ปั่น กิน เล่า เมืองด่านซ้าย ปั่นเพื่อชีวิตพิชิตโรค" ครบรอบ ๕ ปี การก่อตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ดำเนินงานจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อสร้างค่านิยมในที่สร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างในทางที่ดี

เตรียมความพร้อม

 

เริ่มกิจกรรมปั่นจักรยาน

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย มอบรางวัล

อาจารย์เฉลิมเกียรติ กิตติพงษ์พิทยา มอบรางวัล

นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย มอบรางวัล

ตัวแทนนักศึกษาแทพย์มอบอุปกรณ์จักรยานให้เด็กๆ

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com