กระดานสนทนา
 
   

เส้นทางจักรยานจังหวัดเลย

เมืองเลยกม.0-บ้านขอนแดง-บ้านแหล่งควาย-บ้านติดต่อ-

บ้านภูบ่อบิด-สวนสุขภาพสนามกีฬากลาง-ตลาดเช้าบ้านติ้วเมืองเลย

ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

เหมาะสำหรับปั่นตอนเช้าๆ เพราะรถไม่มาก ฝุ่นไม่กระจาย

*********

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com