กระดานสนทนา
 
   

เส้นทางจักรยาน

อำเภอด่านซ้าย-บ้านโคกงาม-บ้านนาเจียง-

บ้านชั่งสี่-บ้านปากโป่ง-บ้านนาข่า-บ้านปากหมัน-บ้านนาดี-บ้านนาหอ-ตลาดด่านซ้าย จังหวัดเลย

ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร

ทางเรียบลาดยาง สลับเนินเขา อากาศดี

*********

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com