กระดานสนทนา
 
   

เส้นทางจักรยานอำเภอด่านซ้าย-อำเภอภูเรือ

บ้านโคกงาม-บ้านนาเจียง-บ้านชั่งสี่(อ.ด่านซ้าย)-

บ้านแก่งเกลี้ยง-บ้านกกโพธิ์-บ้านแก่งแล่น(อ.ภูเรือ)

ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร

ทางเรียบลาดยาง สลับเนินเขา ทางแทรค อากาศดี ลมเย็น สบาย

*********

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com