กระดานสนทนา
 
   

เส้นทางจักรยานอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

บ้านโคกงาม-บ้านนาเจียง-บ้านชั่งสี่-

บ้านนาทอง-บ้านนาดีิ์-บ้านหนองผือ-ตลาดด่านซ้าย

ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร

ทางเรียบลาดยาง ทางแทรคเนินเขาสูงชัน อากาศดี ลมเย็น สบาย

*********

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com