กระดานสนทนา
 
   

เส้นทางจักรยานอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ตลาดด่านซ้าย-บ้านโคกงาม-บ้านโพนสูง-บ้านศาลาน้อย-

บ้านโป่งชี-บ้านน้ำพุ-บ้านหัวนายูง-รพร.ด่านซ้าย

ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร

ทางเรียบลาดยาง ขึ้นเขา ไหล่ทางกว้าง อากาศดี

*********

 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com