กระดานสนทนา
   

 

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

*********

 

"โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท"เริ่มดำเนินกิจกรรมจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เมื่อพ.ศ.๒๕๕๖ โดยนายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้นำจักรยานมาให้เด็กๆเยาวชนได้ทดลองปั่น มีสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย คอยแนะนำให้ความรู้และเป็นผู้ฝึกสอน ในช่วงเวลาหลังจากเด็กๆเลิกเรียน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

การฝึกฝนทักษะการปั่นจักรยานที่ปลอดภัยเป็นอีกวีธีการหนึ่งที่จะฝึกฝนให้เด็กๆเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการทางกาย ทางความคิดในทิศทางที่ดีงาม โดยผู้ฝึกสอนคอยเอาใจใส่สังเกตุให้คำแนะนำอยู่เป็นปกติ เด็กๆเยาวชนที่สามารถลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ สามารถผ่านการคัดตัวได้ในเบื้องต้นจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย อาทิ การแข่งขันจักรยานกลุ่มพื้นที่การศึกษาตำบลโพนสูง, การแข่งขันจักรยานเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแห้วและอำเภอภูเรือ, การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ(รับรองโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถัมภ์) และกิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน Car Free Day

สำหรับเด็กเยาวชนที่จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต้องมีวินัยเป็นเบื้องต้น เช่น การเชื่อฟังคำสั่ง การปฏิบัติตามคำสั่ง มีความตั้งใจเอาใจใส่ขยันฝึกซ้อม และสามารถลำดับขั้นตอนการปฏิบัติในการปั่นจักรยานที่ปลอดภัยจนเป็นปกติ ซึ่งทั้งมวลได้จากการฝึกฝนและปฏิบัติตามคำสั่งบนพื้นฐานหลักวิธีคิด"คิดให้เป็น คิดให้ถูก และทำได้ตามความคิดนั้น"

ผู้สนับสนุน,ส่งเสริม,แบ่งปัน,มอบอุปกรณ์และจักรยาน

เพื่อการพัฒนาเด็กๆเยาวชนในชนบทพื้นที่ห่างไกล

ลำดับ
รายชื่อ
ที่อยู่
จักรยาน
อะไหล่/อุปกรณ์
หมายเหตุ
๑.

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

๔ คัน
-
 
๒. คุณณัฐธนัญ สุภหัสดิ์  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๑ คัน
-

สมาชิกThaiMTB.com

๓. คุณชนกร ฟักทอง  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
-
ซิปเตอร์มือรวม๘ ซ้าย-ขวา ,ซิปเตอร์๘ ซ้าย-ขวา, สับจาน รวม ๕รายการ 

สมาชิกThaiMTB.com

๔. คุณศุภฤกษ์ อิสระเสนีย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
-
หมวกจักรยาน ๑ใบ, หมวกผ้า ๑ใบ, กระดิ่ง ๑อัน, ขากระติก ๒อัน, อะไหล่รัดหลักอาน ๑อัน, แป้นสะท้อนแสง ๒อัน สมาชิกThaiMTB.com
๕. คุณอนุชา สายหยุด จังหวัดเพชรบูรณ์
-
ตีนผี ๑อัน สมาชิกThaiMTB.com
๖. คุณสมชาย วลีเจริญพงษ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
-
หมวกจักรยาน ๓ใบ, ผ้าบัพ ๑๔ผืน, สูบสำหรับเติมลม ๑อัน  
           

 

ลำดับ
ว/ด/ป
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
1
27 ธ.ค.57

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันปั่น กิน เล่า เมืองด่านซ้าย ปั่นเพื่อชีวิตพิชิตโรค เป็นกระเป๋าใต้อานจำนวน 2ใบ (นำไปจำหน่ายได้เงิน 1,500บาท)

1,500

 

 

2
ม.ค.58 ซื้อนาฬิกาข้อมือ จำนวน 3เรือน เพื่อมอบให้เด็กๆเยาวชนที่มีวินัย ตั้งใจฝึกซ้อมและมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2557
1,500
3
พ.ค.58 ซื้อยางใน จำนวน 1เส้นๆละ 90บาท
90
    ค่าบริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนสายเกียร์ สายเบรค และสับเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้รับบริจาค  
300
    ซื้อหมวกจักรยานมือสอง จำนวน 1ใบ(สีดำ-เทา)  
380
4
มิ.ย.58 ซื้อหมวกจักรยานใหม่ จำนวน 1ใบ(สีแดง)  
600
    ซื้อยางใน จำนวน 2เส้นๆละ 90บาท  
180
         
5
28ก.ค.58 ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่6
2,400
  จ่ายเป็นค่าสมัคร แข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่6
800
  ซื้อยางนอกจำนวน 1คู่
400
  ซื้อกาวปะยางจำนวน 1 กระป๋อง
80
  ซื้อแผ่นปะยางจำนวน 15แผ่นๆละ 5บาท(ตัดแบ่งครึ่งได้จำนวน 30ชิ้น)
75
  ซื้อสูบลมจำนวน 1อัน
550
  ซื้อปากเมจิกสำหรับทำเครื่องหมาย
25
    ซื้อผ้าเบรคจำนวน 4คู่ๆละ 90บาท  
360
6
2 เม.ย.59 ได้รับเงินรางวัล"หมวกจักรยาน" จำนวน 1ใบ จากการจับฉลาก กิจกรรมปั่นจักรยาน"ปั่น กิน เล่า" ครั้งที่๒ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
500
         
         
  รวม

 

 

ขอขอบพระคุณ

ในเมตตาจิตที่ทุกท่านมีต่อเด็กๆเยาวชนในชนบท พื้นที่ห่างไกล

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com